Čo robíme? Týždeň v Lige /9.-12. mája 2017/

Máme za sebou posledný zo 4 po sebe idúcich skrátených týždňoch a tu sú naše aktivity.

Tento týždeň sa chceme pochváliť predovšetkým právnymi úspechmi. V Bratislave Monika Chaloupková dosiahla prepustenie jej klienta zo zaistenia v Medveďove, čo nariadil Najvyšší súd SR na základe ňou podanej kasačnej žiadosti, keďže zaistenie bolo nezákonné. Ide len o 18 ročného chlapca s ťažkým životným osudom, ktorý u nás žiada o azyl a pre ktorého bude zariadenie migračného úradu oveľa lepšie ako zaistenie.

Barbora Meššová bola úspešná na Krajskom súde v Košiciach, vo veľmi dôležitom prípade, ktorý sa týka navrátenia do Maďarska. Ako iste viete, podmienky pre žiadateľov o azyl v Maďarsku možno momentálne označiť ako mučivé a ponižujúce zaobchádzanie a preto viaceré krajiny zastavili dublinské návraty. Dnes nám bol doručený rozsudok, ktorým aj Krajský súd v Košiciach zobral tieto skutočnosti do úvahy a vytkol správnemu orgánu, že ak by bol náš klient navrátený do takýchto podmienok, mohlo by ísť o porušenie jeho základných práv. Na fotke je dôležitá právna veta z tohto rozsudku (rozsudok č. 5saz/5/2017).


Naša kolegyňa Elena Teplanová sa práve zúčastňuje konferencie v Ljubljane o dobrovoľníctve v čase utečeneckej krízy. Konferenciu spoluorganizujú naši partneri z projektu Debating New Phenomena of Refugee Migration in the Central Europe. Elena bola počas krízy jednou z líderiek dobrovoľníkov, ktorí v rámci iniciatívy #Cook4Refugees organizovali varenie pre utečencov v táboroch v Rakúsku. Momentálne je našou cennou posilou v tíme a má na starosti pomoc klientom s integráciou. Tu je pár fotiek z konferencie.


Miška Dojčinovičová reprezentuje dnes a v sobotu Ligu na výročnom stretnutí partnerskej organizácie PICUM, ktorá zastrešuje 155 mimovládnych organizácií z 30 krajín, ktoré sa venujú pomoci cudzincom bez dokladov.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizovala vo štvrtok konferenciu AKTUÁLNE VÝZVY SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU A KONANIA O MEDZINÁRODNEJ OCHRANE pre právnikov – odborníkov venujúcich sa tejto téme. Riaditeľka Ligy, Zuzana Števulová, vystúpila s príspevkom týkajúcim sa komplexnej reformy spoločného európskeho azylového systému a Alexandra Malangone s príspevkom rozoberajúcim aplikáciu princípu non-refoulement na utečencov v kontexte rozsudku Hirsi a ostatní proti Taliansku. Na konferencii sme sa stretli aj so zástupcami košickej právnickej fakulty, Ľudmilou Elbert a Adamom Giertlom, s ktorými spolupracujeme na Klinike azylového práva v Košiciach. Veľká vďaka patrí Nataši Just Hrnčárovej z Katedry správneho práva, za zorganizovanie celej konferencie. Na fotke sme aj s Danielom Arbetom, ktorý u nás minulý rok pracoval ako právnik poskytujúci pomoc cudzincom a jeho domovským pracoviskom je práve PF TU.

Dovidenia budúci týždeň!

Odporúčanie na zaujímavé čítanie:

Tento týždeň je zaujímavého čítania viac.
V stredu, 10. mája bolo v Luxemburgu pojednávanie o slovenskej a maďarskej žalobe proti utečeneckým kvótam. Priebeh pojednávania a prednesy jednotlivých krajín výborne spracoval Euractiv.sk v článku tu. Zaujalo nás, že súd utajil meno zástupkyne SR pred súdom. V článku nie sú uvedené dôvody, ale vo všeobecnosti je meno slovenskej zástupkyne pred súdmi EÚ známe a zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti.

V stredu tiež Súdny dvor v Luxemburgu vydal rozhodnutie vo veci predbežných otázok týkajúcich sa výkladu čl. 20 Zmluvy o fungovaní EÚ (práva občanov únie) vo veci Chavez-Vilchez a ostatní. Ide o dôležitý rozsudok, ktorý objasňuje práva dieťaťa – občana Únie, ktorého rodič(ia) nie sú občanmi Únie. Môže znamenať zásadné zlepšenie pre mnohých rodičov a ich deti, ktorí sú klientmi aj našej poradne a žijú v zmiešanom partnerskom vzťahu s partnerom/kou, ktorí nemajú občianstvo Únie. Rozsudok v slovenčine si prečítajte tu a hneď k nemu vyšla aj analýza z pera profesora Peersa na tomto blogu.

No a cez víkend si pri káve môžete prečítať rozhovor s riaditeľkou Ligy Zuzanou Števulovou na ľahšie témy v prílohe Hospodárskych novín (len v printe).