Čo robíme? Týždeň v Lige od 2. do 5. mája 2017

Čo robíme? Týždeň od 2.-5.5.2017


Prvý májový týždeň bol kratší a tak aj prehľad našej činnosti počas týždňa bude kratší. Veľa ste už počuli o našej druhej kancelárii v Košiciach a dnes by sme Vám chceli predstaviť našu kolegyňu Mišku Dojčinovičovú. Miška je právnička a venuje sa poradenstvu žiadateľom o azyl v táboroch v Humennom a v Opatovskej Novej Vsi. Najskôr pracovala napoly u nás a napoly v Slovenskej katolícke charite, od minulého roku je už naplno v Lige. Spravila si aj vodičský preukaz a teraz naplno využíva ligové auto, ktorým chodí na pravidelné návštevy Humenného a Opatovskej Novej Vsi.


Na fotke je Miška s tlmočníkom p. Habibom Gulom. V našej práci sa bez tlmočníkov nezaobídeme. Pán Habib má dlhoročné skúsenosti s tlmočením pre žiadateľov o azyl, ľudí v zaistení, alebo pre deti bez sprievodu, ktorým tlmočí z jazykov paštu a dari. Vážime si spoluprácu s ním.

Tento týždeň skončil letný semester na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a tak skončila aj naša tohtoročná klinika azylového práva. Študentky Maťka Stančíková a Maťka Vavreková ju zakončili reprezentáciou školy a kliniky na česko-slovenskom simulovanom súdnom spore v azylovom práve, ktorého ústne kolo sa konalo minulý štvrtok v Prahe. Ich písomné podania dostali výborné hodnotenia a kliniku veľmi pekne reprezentovali aj na ústnom kole. Gratulujeme im k tomu a tešíme sa, že sme tento rok mali naozaj šikovné študentky a šikovných študentov.

Riaditeľka Ligy Zuzana Števulová je od stredy v Budapešti, kde sa zúčastňuje konferencie o ľuďoch bez štátneho občianstva #LockedInLimbo, ktorú organizuje European Network on Statelessness. Situácia ľudí bez občianstva je v Európe často prehliadaná a tak sú títo ľudia viac ohrození nezákonnosťou a najmä zaistením. Podľa odhadov je v Európe až 600.000 osôb bez občianstva, najmä v dôsledku rozpadu ZSSR a bývalej Juhoslávie. Pre absenciu dokladov žijú často na okraji spoločnosti a ak sa im včas nepomôže získať štátne občianstvo, môže to viesť aj k vážnym zdravotným problémom a smrti, ako v prípade nášho klienta Romana, ktorého príbeh si môžete prečítať na blogu ENS. Ak ich však identifikujeme včas a štát im pomôže, ich život sa zásadne zmení k lepšiemu tak ako v prípade Natálie, Havala a Ibrahima. Viac o ľuďoch bez občianstva si môžete prečítať tu.

Naša kolegyňa Barbora Meššová dnes hovorí na konferencii „Európska únia na križovatke: Ako národné voľby roka 2017 ovplyvnia tvár Európy?“, ktorú organizuje politický inštitút Európskeho parlamentu Institute of European Democrats. Barbora hovorí o migračnej politike a o tom, ako je téma migrácie zneužívaná v politickej diskusii. My si však myslíme, že migračná politika je verejnou politikou rovnako ako všetky ostatné oblasti verejného života a služieb. Opatrenia prijímané v rámci tejto politiky by mali byť prijímané z rovnakou starostlivosťou a odbornosťou ako je tomu v prípade daní, potravín, či zdravotníctva. Preto sa v našej práci snažíme túto tému odmýtizovať a presadzovať odborné riešenia na prospech všetkých, založené na rešpektovaní ľudských práv. Viac o konferencii si prečítate tu alebo na sociálnej sieti.
A to je tento týždeň všetko, dovidenia po predĺženom víkende!

Odporúčané čítanie:
Budúci týždeň bude Súdny dvor v Luxemburgu pojednávať vo veci žaloby Slovenska proti Komisii ohľadne kvót a my sa budeme snažiť priniesť vám o tom čo najviac informácií. V tejto súvislosti dávame do pozornosti nasledujúce články, ktoré sa venujú slovenskej alebo maďarskej žalobe:

Kees Groenendijk, Boldizsar Nagy: Hungary’s appeal against relocation to the CJEU: upfront attack or rear guard battle?, článok zo 16.12.2015

Zuzana Vikarska, Post-graduate research student, University of Oxford: The Slovak Challenge to the Asylum-Seekers’ Relocation Decision: A Balancing Act, článok z 29.12.2015