Čo robíme? Týždne v Lige /18.9.. - 22.9. 2017 a aj týždeň predtým/

Tentoraz Vám prinášame prehľad činností za posledné dva týždne. Keďže minulý týždeň nás v piatok zastihol sviatok, dali sme si sviatok aj v našej týždňovke wink

Pravidelne navštevujeme zariadenia pre žiadateľov o azyl a cudzincov

Počas uplynulých týždňov sme navštívili zariadenia migračného úradu, do ktorých chodíme pravidelne poskytovať právnu pomoc tam umiestneným žiadateľom o azyl. Kolegyne Monika a Miška boli v Rohovciach a v Humennom a s klientmi preberali rôzne záležitosti týkajúce sa ich prípadov. Naša kolegyňa Katarína a kolega Barhum navštívili Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov, kde sa stretli s našimi klientmi.

Cestujeme a informujeme o našej činnosti

Minulý štvrtok sme sa zúčastnili na konferencii o azylovom a cudzineckom práve v Brne, ktorú organizoval Úrad verejného ochrancu práv v Českej republike. Naša riaditeľka Zuzka pripravila príspevok na tému bezpečné legálne cesty príchodu utečencov a Baša zas na tému používania donucovacích prostriedkov v konaniach s cudzincami. Príspevky budú aj súčasťou zborníka, ktorý vyjde budúci rok, potom si ich môžete prečítať.

V pondelok a v utorok bola naša riaditeľka Zuzana na medzinárodnom stretnutí mimovládnych organizácií venujúcich sa utečencom v Madride, ktoré zorganizovala Open Society Foundation Europe. Stretli sme množstvo organizácií, ktoré v Európe pomáhajú utečencom a dozvedeli sme sa veľa nového, čo využijeme pri našej práci!

Zuzana je aj členkou poroty Impact Prize, ktorú vyhlásila Európska komisia v oblasti pomoci utečencom. Minulý týždeň v Londýne vyberali víťaza s najlepším projektom na pomoc utečencom, výsledky budú zverejnené v októbri. Zuzana hovorí, že víťazný projekt je veľmi inšpiratívny a dal by sa ľahko zrealizovať aj na Slovensku. Sledujte nás a o pár týždňov sa dozviete viac!

Deň otvorených dverí

Vo štvrtok sme zorganizovali Deň otvorených dverí a s návštevníčkami sme sa rozprávali o našich aktivitách a o živote našich klientiek. Bolo to veľmi príjemné stretnutie a určite ho ešte niekedy zopakujeme!

Odporúčané videnie alebo Fórum o integrácii:

V októbri (12.-13.10.) organizujeme v Košiciach viacero podujatí pod názvom Fórum o integrácii. Príďte na diskusiu s našou riaditeľkou do Tabačky večer 12.10. alebo v piatok poobede na Trh sociálnych inovátorov. Stretnete tam zaujímavé organizácie, ktoré inovatívnym spôsobom pomáhajú nielen utečencom. Tu si môžete pozrieť videá, ktoré o niektorých z nich hovoria.