Čo sme robili v týždni od 2. do 6.10.2017

Fórum integrácie

Tento týždeň sme intenzívne pripravovali Fórum o integrácii v Košiciach. Už budúci štvrtok o 17:30 budeme v Tabačke diskutovať o integrácii znevýhodnených skupín, príďte, bude to veľmi zaujímavé! Program bude pokračovať v piatok odborným fórom a verejným malým trhom sociálnych inovácií. Predstaví sa vám napríklad iniciatíva Techfugees alebo viedenská reštaurácia, kde varia utečenci, Habibi and Hawara!

Úspechy na súdoch

Monike pokračuje úspešný týždeň, na Krajskom súde v Bratislave vyhrala prípad klienta, ktorý v domovskej krajine trpel obavou z náboženského prenasledovania. Migračný úrad bude musieť znovu preskúmať jeho prípad a dúfame, že tentoraz mu to prinesie ochranu. Držte mu palce!

Návštevy táborov

Aj tento týždeň sme pokračovali v návštevách zariadení, kde sú ubytovaní žiadatelia o azyl. Monika bola v Rohovciach a tiež v ÚPZC Medveďov, kde mala pohovor s klientom, ktorý je v azylovom konaní. Miška zas navštívila Humenné a ÚPZC Sečovce. vo všetkých zariadeniach sme sa stretli s klientmi a informovali sme ich o najnovšom vývoji v ich prípadoch.

Natáčanie narodeninového videa

Naša riaditeľka Zuzka natáčala v pondelok video pre nadáciu Pontis k ich výročiu. Video bude o integrácii utečencov a už sa veľmi tešíme na výsledok.

Odporúčané čítanie:

Prečítajte si článok Euractivu o najnovšom zasadnutí V4 k migrácii

Zaujímavý je aj článok Reuters o tom, že tento rok na svete pribudlo 2 milióny utečencov

Blog „EUmigrationlawblog“ rozoberá Memorandum o porozumení medzi Líbyou a Talianskom a jeho dopady.

Európsky súd pre ľudské práva uznal porušenie práv občanov Mali a Pobrežia Slonoviny Španielskom, keď sa snažili dostať cez plot oddeľujúci španielsku Mellilu od Maroka a boli deportovaní naspäť. Tlačová správa v anglickom jazyku je tu