Čo sme robili v týždni od 25. do 29.9.2017

Je za nami veľmi rušný týždeň!

Návštevy táborov

Tak ako každý týždeň, aj tentoraz sme vykonali pravidelné návštevy zariadení, kde poskytujeme právnu pomoc – Humenné, Rohovce a Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov. Naše právničky tam majú plno práce, konzultujú s klientmi ich prípady.

Úspechy na súdoch.

Tento týždeň sme dosiahli viacero úspechov na súdoch. Krajský súd v Košiciach rozhodol o prepustení nášho klienta zo zaistenia v Sečovciach. Klient je z Konžskej demokratickej republiky, kde nie je práve najlepšia bezpečnostná situácia. Čo nás veľmi potešilo je, že súd zdôraznil aké je právo na osobnú slobodu veľmi dôležité a že policajti majú povinnosť dôsledne sa zaoberať alternatívami k zaisteniu pred samotným zaistením cudzinca. Prípadu sa venujú naše kolegyne Monika a Miška.

Najvyšší súd zas vyhovel našej kasačnej sťažnosti o tom, že zaistenie žiadateľa o azyl, s ktorým bolo vedené dublinské konanie v zmysle § 88a ods. 1 písm. b) bolo zmätočné a dôvod pre zaistenie bol zle zvolený.

No a nakoniec nám prišli rozhodnutia o odvolaní v prípade dvoch klientov zo Sýrie, ktorým bolo vydané rozhodnutie o vyhostenia zákaze vstupu na 5 rokov do všetkých štátov EÚ. Obe tieto rozhodnutia boli zrušené ako nesprávne.

Vo všetkých týchto prípadoch ide o ľudí, ktorým bolo zasiahnuté do najzákladnejších práv – osobná sloboda, prípadne ohrozenie ich bezpečnosti a života v prípade vyhostenia. O to viac nás teší, že vďaka našej právnej pomoci sa napravili škody, ktoré týmito rozhodnutiami vznikli.

Láska vyhrala.

Ako sme už na sociálnych médiách informovali, Monike sa podarilo veľké víťazstvo. Dosiahla uloženie alternatívy k zaisteniu vo forme hlásenia pobytu pre pána z Iraku, ktorý cestoval do Rakúska za svojou manželkou, ktorá tam žije. Ide o mladú lásku, ale on nemohol za ňou pricestovať legálne. Jeho cesta však skončila v slovenskom zaistení. Po výhre na súde polícia v Bratislave rozhodla o uložení miernejšieho opatrenia a manželia tak konečne môžu byť spolu. Dúfame, že časom sa všetko vyrieši a budú môcť spolu žiť natrvalo. Držme im palce!

Cesty.

Jeseň je bohatá na rôzne konferencie a semináre, na viacerých sme sa tento týždeň zúčastnili. V pondelok a utorok bola Baša na konferencii o ukončení zaistenia detí, ktorá sa konala v Prahe pod záštitou Rady Európy. My celý tento rok kampaňujeme za zrušenie zaisťovania detí na Slovensku, viac o kampani #detinepatriadovazenia sa dozviete tu. Pozrite si video a podporte nás zdieľaním, pretože deti by mali tráviť detstvo na ihrisku a v škole a nie za mrežami!

Naša riaditeľka Zuzka bola vo štvrtok na konferencii organizovanej Slovenským národným strediskom pre ľudské práva "Boj proti rasovej diskriminácii a intolerancii v Slovenskej republike", ktorá sa týkala nenávistných prejavov. Na konferencii bolo veľa zaujímavých príspevkov o tejto téme!

Miška sa koncom týždňa zúčastnila na Sicílii na konferencii organizovanej EASO. Dozvedela sa veľa o relokáciách, hotspotoch a zaobchádzaní so žiadateľmi o azyl v taliansku a Grécku. Tieto informácie nám veľmi pomôžu!

No a nakoniec, v piatok bola naša riaditeľka Zuzka na Akadémii Policajného zboru, kde študentom hovorila o utečeneckom práve, azylovom konaní a e-learningu, ktorý máme. Prednáška sa konala v rámci projektu Dajme šancu utečencom, ktorý je podporený z prostriedkov Ministerstva spravodlivosti a zúčastnilo sa na nej 90 študentov. Ďakujeme Akadémii za túto možnosť!

Pozvánka:

O dva týždne organizujeme v Košickej Tabačke Fórum o integrácii. Pozrite si program a videá tu a príďte na štvrtkovú diskusiu s našou riadeľkou, alebo na piatkový minitrh sociálnych inovácií, kde sa predstaví aj viedenská reštaurácia manažovaná utečencami Habibi and Hawara!

Odporúčané čítanie a videnie:

Podieľali sme sa na výskume zameranom na špeciálne potreby, osobitné procesné záruky a zaobchádzanie v azylovom konaní s osobami ktoré boli vystavené mučeniu a trpia traumou. Výskum sa robil v rámci 8 krajín východnej Európy, pričom jeho závery boli zhrnuté v spoločnej publikácii, ktorú vydal Maďarský helsinský výbor a nájdete ju tu.

UNHCR vydalo zaujímavý výskum o tom, ako a o čom získavajú informácie Sýrčania a Afganci, keď sa rozhodujú vydať na cestu do Európy.