Mladí právnici získajú viac informácií o azylovom práve a pomôžu utečencom

Milí návštevníci webovej stránky Ligy za ľudské práva, oznamujeme Vám, že sme získali grant na podporu vzdelávania mladých študentov práva v oblasti azylu, migrácie a utečencov. Súčasťou aktivít bude aj zorganizovanie medzinárodnej súťaže študentov v simulovanom súdnom spore, na ktorej sa zúčastnia tímy z viacerých krajín, najmä zo strednej Európy a medzinárodnej odbornej konferencie o azylovom práve a utečencoch.  Okrem toho grant poskytne zdroje na školenie a semináre pre právnikov a sudcov, ktorí pracujú na prípadoch azylantov. Na tieto akcie, ktoré sa budú konať na Slovensku, poskytlo grant Veľvyslanectvo USA  v SR.

Liga za ľudské práva vedie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity Kliniku azylového práva, kde pripravuje mladých študentov aj na prácu s utečencami a učí ich základy azylového práva.

„Udalosti posledných dní a mesiacov ukázali, že téma utečencov je mimoriadne komplexná ale aj opradená rôznymi mýtmi a polopravdami. Pre Slovensko je dôležité, aby mladí ľudia, budúci právnici mali možnosť získať informácie o azylovom práve už počas štúdia na fakulte, pretože v budúcnosti sa s touto témou môžu stretnúť vo svojej profesionálnej kariére.“, povedala Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva. „Je tiež dôležité, aby sa o azyle a utečencoch nediskutovalo len v médiách, ale aby sa zišli aj odborníci a špecialisti na azylové právo, ktorí môžu pripraviť návrhy a riešenia pre vládu, na ktorých môžeme následne stavať.“, dodala Števulová.

Charge d’affaires veľvyslanectva US Rudolf Perina dodal: „Spojené štaty veria, že ľudské práva migrantov, utečencov a obetí obchodovania s ľuďmi je potrebné chrániť a rešpektovať, a preto vyjadrujeme uznanie tým, ktorí reagovali so súcitom a štedrosťou  na súčasnú situáciu migrantov v Európe.“

Charge d’affaires sa v priestoroch Ligy za ľudské práva osobne stretol s viacerými utečencami, ktorým sme pomohli a ktorí sú v súčasnosti obyvateľmi alebo občanmi Slovenska. Veľmi si jeho prítomnosť, povzbudenie a milé slová vážime a dúfame, že aj naďalej dokážeme pomáhať utečencom a cudzincom na Slovensku z plných síl tak, aby tu našli svoj nový domov.

Tím HRL.