Aktuality

To solve the current migration crisis, we need to enable more legal paths to Europe, experts from both sides of the Atlantic agree

23.8.2016 Bratislava, Slovakia, 23.8.2016 – Representatives of NGO’s from seven Central and Eastern European countries met today, together with the officers of UNHCR, Slovak Ministry of Foreign and European Affairs, Ministry for Labour, Social Affairs and... viac

Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe

17.8.2016 Dňa 23.8.2016 organizuje Liga za ľudské práva v rámci platformy NGOs for Refugees Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe. Fórum je organizované z finančnou podporou Úradu pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti... viac

Výbor pre predchádzanie a elimináciu extrémizmu a rasizmu odsúdil prejavy nenávisti

23.6.2016 Na podnet mimovládnych organizácií zastúpených vo Výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie v gescii Ministerstva vnútra SR Výbor na svojom mimoriadnom zasadnutí jednohlasne odsúdil... viac

Výbor OSN pre práva detí žiada Slovensko o zmenu prístupu a rétoriky k utečeneckým deťom

21.6.2016 Vo štvrtok, 9. júna 2016, vydal Výbor OSN pre práva detí závery o tom ako Slovensko plní svoje záväzky v oblasti dodržiavania práv detí. Výbor si všimol predovšetkým situáciu rómskych, utečeneckých (resp. detí v migračnej situácii) a LGBTI detí a... viac

Výbor OSN pre práva dieťaťa odporučil SR, že deti nepatria do väzenia

9.6.2016 Výbor OSN pre práva dieťaťa práve zverejnil svoje odporúčania pre Slovenskú republiku, v ktorých si osvojil aj niektoré z našich odporúčaní, o ktoré sa usilujeme už od minulého roka. V apríli sme Výboru podávali za Slovenskú republiku tieňovú správu... viac

Deti nepatria do väzenia - Spoločný návrh pripomienok k zaisťovaniu detí

8.6.2016 V utorok 7. júna sme zorganizovali spoločné stretnutie pre organizácie venujúce sa starostlivosti o deti, kde sme predstavili našu iniciatívu Deti nepatria do väzenia. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Koalície pre detí, Nadácie pre deti... viac

Stretnutie s cudzincami žijúcimi v Trnave

2.5.2016 V sobotu, 30. apríla 2016, sme v spolupráci s mestom Trnava uskutočnili na nádvorí trnavskej radnice Informačný deň pre cudzincov, žijúcich v Trnave. Diskutovali sme so zástupcami mesta a cudzinkami a cudzincami o tom, ako sa im v Trnave žije, čo sa... viac

V4 a pomoc utečencom: Ako ďalej?

26.4.2016 V stredu 27.4.2016 Liga za ľudské práva organizuje medzinárodnú konferenciu „V4 a pomoc utečencom: Ako ďalej?“ , na ktorej vystúpia uznávaní medzinárodní experti na azylové právo a migráciu. Cieľom konferencie je priniesť odborný a objektívny pohľad... viac

International Asylum Moot Court 2016

21.4.2016 For the second time, Law Faculty of Trnava University and Human Rights League will host International Moot Court Competition in Asylum Law, 2 days event where student teams from Belgium, Czech Republic, the Netherlands, Slovenia, Slovakia, Poland... viac

Láska nepozná hranice - informačné stretnutie právnej poradne v Košiciach

19.4.2016   Zajtra 20. apríla od 15:00 do 18:00 hod. organizujeme vo Výmenníku Brigádnická v Košiciach deň bezplatného poradenstva zameraný na pomoc zmiešaným manželstvám. Ak Vaše rodinné vzťahy nepoznajú hranice, radi sa s Vami stretneme a pomôžeme s... viac

Stránky