Kontakty

Liga za ľudské práva – kancelária v Bratislave

Štúrova 3
811 02 Bratislava
(3. poschodie)

tel.: + 421 (0)2 5 44 35 437
fax.: + 421 (0)2 5 464 2 439
mobil.: + 421 (0)918 682 457, 0918 857 715

e-mail: hrlathrl.sk
www.hrl.sk

Liga za ľudské práva – kancelária v Košiciach

Hlavná ul. 68
040 01 Košice

mobil.: + 421 (0)918 366 968
e-mail: messovaathrl.sk