Podporte nás

Právne služby pre ľudí v núdzi na Slovensku

Projekt umožňuje Lige za ľudské práva pomáhať v súvislosti s následkami vojny na Ukrajine, konkrétne poskytovaním právnej pomoc a tlmočníckych služieb odídencom z Ukrajiny.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť kvalitnú právnu pomoc a tlmočenie, zabezpečiť prístup k informáciám, ochranu pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním a ochranu zraniteľných skupín vrátane a s osobitným zameraním na neplnoleté osoby, osoby so zdravotným postihnutím a LGBTI+ osoby.

Cieľovou skupinou projektu sú:

  • žiadatelia o dočasné útočisko,
  • osoby s dočasným útočiskom,
  • osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine (štátni príslušníci tretích krajín, osoby oprávnené na dočasnú ochranu, ktoré sa ešte nezaregistrovali na dočasnú ochranu),
  • organizácie vedené utečencami,
  • ukrajinská komunita žijúca na Slovensku,
  • zraniteľné osoby (deti bez sprievodu, LGBTI+ ľudia, ženy s deťmi, osoby so zdravotným postihnutím, príslušníci marginalizovaných skupín vrátane Rómov, štátni príslušníci tretích krajín, osoby bez štátnej príslušnosti),
  • hostiteľské komunity na Slovensku.

Na náš podnet vytvoril Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy po vypuknutí vojny na Ukrajine informačný bod na Hlavnej železničnej stanici s cieľom reagovať na naliehavé potreby utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny. Na tomto mieste právnici a právničky Ligy za ľudské práva poskytovali s podporou dobrovoľníkov právnu pomoc a tlmočnícke služby
 

Asistenčné centrum pomociPre klesajúci počet prichádzajúcich vlakov, ako aj zvyšujúci sa dopyt po ďalších ochranných službách, sa aktivity informačného bodu presunuli od marca 2022 do veľkokapacitného centra - Asistenčného a podporného centra pre ukrajinských utečencov v Bratislave - „ACP” na Bottovej ulici v Bratislave.

V priestoroch centra naša organizácia v súčasnosti poskytuje právnu pomoc, tlmočnícke služby, telefonickú linku pomoci pre utečencov a informačné webové stránky dostupné v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. Taktiež sme v ACP nadviazali spoluprácu s Oddelením cudzineckej polície, na základe ktorej zabezpečujeme predregistráciu ľudí so žiadosťou o dočasné útočisko

Okrem toho je naša organizácia aktívna v advokácii súvisiacej s ustanoveniami práva a integráciou na národnej a komunálnej úrovni a v oblasti budovania kapacít a vzdelávania obcí, tlmočníkov, právnikov a iných zainteresovaných strán v oblastiach súvisiacich s ochranou utečencov.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Kontaktná osoba pre projekt:
Samira Hačko, projektová manažérka, samira@hrl.sk

V médiách:


V Bratislave otvorili veľké centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny (SME, 28.3.2022)

FOTO Na Bottovej otvorili veľkokapacitné centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny, fungovať bude nonstop (Bratislavské noviny, 28.3.2022)