Podporte nás

KapaCITY – desatoro odporúčaní pre centrálnu štátnu migračnú a integračnú politiku

Jedným z cieľov projektu KapaCITY bolo preniesť poznatky, skúsenosti a požiadavky, ktoré vznikli pri integrácii cudzincov v zapojených samosprávach na lokálnej úrovni, smerom k centrálnej štátnej správe. Otázky, aké úlohy by mala samospráva v oblasti integrácie cudzincov plniť, aké modely integrácie zvoliť, ale aj otázky o zdrojoch ich financovania sú súčasťou diskusie aj na národnej úrovni. Tá dlhodobo hľadá odpovede na rozsah kompetencií samospráv.

Radi by sme preto predložili nasledovných desatoro odporúčania pre oblasť centrálnej migračnej a integračnej politiky, ako aj pre právnu úpravu kompetencií a financovania samospráv. Tieto odporúčania môžu pomôcť zlepšiť podmienky samosprávam pri plánovaní, financovaní a realizácii integračných opatrení na miestnej úrovni. Vychádzali sme z nich aj pri pripomienkovaní migračnej politiky SR a zákonov, ktoré upravujú pobyt a integráciu cudzincov.

Dokument nájdete na stiahnutie nižšie.

Desatoro odporúčaní vzniklo v rámci projektu KapaCITY, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Dokumenty na stiahnutie

Odporúčania – Ako preniesť skúsenosti s integráciou cudzincov z miestnej úrovne na úroveň štátnej migračnej a integračnej politiky
PDF
cloud_download Stiahnuť