Podporte nás

COVID-19 informačný balíček na stiahnutie v slovenskom, ruskom a srbskom jazyku

Posledné týždne je život všetkých obyvateľov Slovenska bez ohľadu na štátnu príslušnosť vážne ovplyvnený nepredvídateľným vývojom situácie súvisiacim s nebezpečenstvom šírenia choroby COVID-19. Zatvorenie hraníc, praktické zatvorenie letísk a obmedzenie medzinárodnej verejnej dopravy, ako aj rozsiahle preventívne opatrenia mali vplyv na zatvorenie prevádzok, úradov a škôl a na naše každodenné fungovanie. Podľa našich zistení sa stali tieto informácie pre cudzincov ťažko dostupnými pre jazykovú bariéru, ale aj ich roztrúsenosť na rôznych webstránkach.
 
V rámci projektu KapaCITY – podpora integrácie migrantov na lokálnej úrovni a spolupráce konzorcia mimovládnych organizácií - Ligy za ľudské práva, občianskeho združenia Marginal, Centra pre výskum etnicity a kultúry a Nadácie Milana Šimečku sme v reakcii na túto situáciu ako službu pre cudzincov, ale aj pre samosprávy (mestá a kraje), kde cudzinci žijú, pripravili prehľad najdôležitejších informácií, ktoré je potrebné vedieť. Prehľad je dostupný v slovenčine, angličtine, ruštine a srbčine.
 
Spracované informácie podliehajú častým zmenám, preto sme pripravili 3. aktualizovanú verziu (k 10. 6. 2020) Prehľadu dôležitých informácií pre cudzincov v súvislosti s COVID-19. Zároveň Vám však odporúčame informácie si preveriť prostredníctvom internetových stránok kompetentných úradov, inštitúcií či poskytovateľov služieb alebo telefonicky.
 
Za prípravu prehľadu patrí veľká vďaka Dáši Vranka Knoškovej, riaditeľke OZ Marginal, advokátke Viere Orichovej a Michaele Dojčinovičovej z Ligy za ľudské práva. Za preklad do ruštiny ďakujeme Eleonóre Ďurišinovej, kultúrnej mediátorke projektu KapaCITY v Košiciach a za preklad do srbského jazyka Vlaste Bolehradskej, kultúrnej mediátorke projektu KapaCITY v Bratislave.


Dokumenty na stiahnutie

950-Newsletter SJ.pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť
950-Newsletter RUS.pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť
950-Newsletter SRB.pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť