Podporte nás

DaneDaňové úrady budú od 1.6.2020 otvorené v štandardných úradných hodinách:
 
Klientské zóny
Pondelok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Piatok: 08:00 - 14:00
Podateľne
Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Daň z príjmu
Bolo schválené automatické predĺženie lehoty na predkladanie ročných daňových priznaní pre jednotlivých daňovníkov, spoločnosti a živnostníkov (SZČO) do 30. júna 2020. Osobitná žiadosť nie je potrebná. Daň musí byť zaplatená do 30. júna.
 
Aktualizované informácie nájdete na stránke Finančnej správy.
Call centrum: 048 43 17 222.