Podporte nás

KaranténaOd stredy 10. júna 7:00 hod. je prijatý zoznam tzv. “bezpečných krajín”, ktorými sú: Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko.

Po príchode z týchto bezpečných krajín už nebude potrebné ísť do štátnej karantény, domácej E-karantény, ani mať pri sebe negatívny test na COVID-19.
 
Domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nie je povinná ani vtedy, ak sa osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku vracia z Poľska. Podmienka je, že v krajine nemôže byť dlhšie ako 48 hodín.
 
Pri príchode z krajín, ktoré nie sú v takzvanom „bezpečnom“ zozname, musíte predložiť negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 96 hodín. Test sa predkladá buď policajtovi, alebo regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva (ak prichádzate cez hraničný priechod, na ktorom nie je prítomná policajná kontrola). Následne, po návrate z inej ako bezpečnej krajiny, musíte ísť do domácej izolácie. Najneskôr v piaty deň trvania domácej izolácie musíte absolvovať test na ochorenie COVID-19. Až v prípade negatívneho výsledku tohto testu môžete ukončiť domácu izoláciu.

Ak sa nachádzate v štátnej karanténe a boli ste posledných 14 dní v inej ako bezpečnej krajine, môžete izoláciu dokončiť doma, kým nebudú mať negatívny test. Domáca izolácia sa týka aj osôb, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti. Ak ste sa vrátili z „bezpečnej“ krajiny zo zoznamu, môže z karantény odísť bez domácej izolácie.
 
Ak máte aktivovanú E-karanténu, funguje to podobne ako pri štátnej karanténe. Ak ste prišli z inej ako bezpečnej krajiny, musíte počkať na negatívny test. Ak ste prišli z „bezpečnej“ krajiny, oznámite to regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý deaktivuje E-karanténu.
 
Vyššie uvedené pravidlá pri príchode z inej ako bezpečnej krajiny sa nevzťahujú na:
  • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, pri návrate z Poľska do 48 hodín;
  • vodiči nákladnej dopravy, letecký personál, posádky v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty;
  • vodiči a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb do SR;
  •  osoby požívajúce na území SR diplomatické výsady a imunity;
  • poslanci Európskeho parlamentu zvolení v SR a ich rodinní príslušníci;
  • osoby, ktoré vstupujú na územie SR z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania starostlivosti rodičov o maloleté dieťa
 
Kompletný zoznam výnimiek nájdete TU.
 
  1. Karanténa sa nevzťahuje na špecifické kategórie zamestnaní a osôb, napr. vodičov nákladnej dopravy, pilotov, rušňovodičov, vodičov zdravotnej služby, pohrebných služieb, a osoby ktoré vstupujú do SR z dôvodu realizácie striedavej starostlivosti o maloleté dieťa.
  2. Karanténa sa nevzťahuje na tzv. pendlerov - osoby s trvalým/prechodným pobytom v SR, ktoré majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO) v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti do 30 km a majú potvrdenie od zamestnávateľa, a takisto na osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu vo vzdialenosti do 30 km a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, alebo miesto výkonu práce v SR do 30 km a majú potvrdenie od zamestnávateľa. 
  3. V odôvodnených prípadoch môže udeliť výnimku Úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti člena vlády.  
 
Ministerstvo zahraničných vecí naďalej odporúča necestovať do žiadnej krajiny sveta. Aktualizované informácie o režimoch s jednotlivými krajinami a možnosti vstupu do jednotlivých krajín nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.