Podporte nás

ŠkolstvoZačiatok školského roka 2020/2021

 
Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID – 19 sa zavádzajú nové povinnosti a opatrenia, ktoré budú musieť žiaci a ich rodičia splniť na začiatku školského roka 2020/2021.
 
1. Rodič (alebo iný zákonný zástupca dieťaťa) bude musieť predložiť čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí a vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
 
Ak bolo dieťa mimo územia SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, tak bude povinnosťou rodiča sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.
 
2. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú v školách platiť nasledovné pravidlá:
  • všetci žiaci základných a stredných škôl budú povinne nosiť rúška v interiérových priestoroch školy mimo tried, s výnimkou konzumácie jedál a nápojov,
  • žiaci 2.stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl budú povinne nosiť rúška aj v triedach,
  • žiaci 1.stupňa základných škôl a deti v predškolských zariadeniach rúška v triedach nebudú musieť nosiť. Ministerstvo zdravotníctva ich však odporúča.
Nosenie rúšok prvé dva týždne má u detí veľký význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu nevedomky prenášať na iné osoby. Prekryté horné dýchacie cesty sú významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho spomaľujeme.
 
3. Meranie teploty pri vstupe do škôl bude povinné iba v prípade, keď budú v škole potvrdené prípady nákazy.
 
4. Ministerstvo školstva vytvorilo pre školy semafor koronavírusu, ktorý určí konkrétne riziko nákazy pre triedy a školy. Zelená fáza znamená, že žiadny zo žiakov nie je nakazený. Oranžová znamená, že jeden zo študentov má pozitívny test na koronavírus a červená hovorí o väčšej nákaze v triede a škole.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Newsletter školstvo - ruský jazyk
PDF
cloud_download Stiahnuť
Newsletter školstvo - slovenský jazyk
PDF
cloud_download Stiahnuť