Podporte nás

Zamestnávanie

Skončenie pracovného pomeru: Aj v tejto situácii musí byť okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa založené na zákonných dôvodoch. Zákonným dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je iba odsúdenie zamestnanca za úmyselný trestný čin alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny. Z dôvodu zníženia počtu zamestnancov nie je možné okamžite skončiť pracovný pomer. Možným spôsobom skončenia pracovného pomeru je dohoda (okamžité skončenie je možné, ak sa obe strany pracovnej zmluvy dohodnú) alebo výpoveď (počas výpovednej doby, ktorá môže byť 1-3 mesiace, je zamestnávateľ stále povinný platiť mzdu a odvody).
 
V prípade, že zamestnancovi bolo nariadené karanténne opatrenie, musí zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci ako práceneschopného.

Náhrada mzdy: Ak zamestnávateľ musel z dôvodu pandémie pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy rovnajúcu sa jeho priemernému zárobku alebo vo výške 80 % priemernej mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy.
 
Dočasná úprava pracovných podmienok: Zamestnávateľ môže tiež dočasne upraviť zamestnancovi pracovné podmienky, čím zníži riziko kontaktu zamestnanca s možným zdrojom infekcie. Odporúča sa práca z domu – home office. Tento spôsob práce môže zamestnávateľ nariadiť. Prikázať môže zamestnávateľ aj čerpanie časti dovolenky, ale musí to oznámiť minimálne 7 dní vopred.
 
Viac informácií TU
 
Od 4.4.2020 platia zmeny Zákonníka práca, ktoré reagujú na pandémiu. Nájdete ich TU.