Podporte nás

Zdravotníctvo

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID -19

 
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúča sa postupovať nasledovne:
 
 • výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
 • nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
 • následne po konzultácii s lekárom, postupovať podľa telefonických pokynov
 
V prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch. Infolinky sú funkčné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K dispozícii je aj mailový kontakt.
 
Kontakty prístupné pre verejnosť:
Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812 


Ako požiadať o vyšetrenie na COVID-19

V súčasnosti testovanie na COVID-19 prebieha v štátnych aj súkromných laboratóriách. Každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie, môže požiadať o testovanie na COVID 19. Testovanie môže byť hradené z verejného zdravotného poistenia, ak ho máte. V takomto prípade môžete čakať na testovanie dlhšiu dobu v závislosti od kapacít. Viac informácií TU.
 
Ak vám váš lekár testovanie neindikoval a nemáte príznaky ochorenia, je možné objednať sa na testovanie v samoplatcovskom režime. Dostupnosť termínu závisí od toho, do akej miery bude potrebovať využiť kapacity štát. Uvedené testovanie poskytujú napr. Alpha medical alebo Medirex.
 
Pred vyšetrením na COVID-19 (výter z hrdla a nosa) je potrebné dodržať tieto zásady:
 1. Príďte nalačno a bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií.
 2. V prípade smädu je povolené pitie nechladenej čistej vody.
 3. Pred výterom  nefajčite.
 4. Pred výterom úplne vyprázdnite nos a vykašlite sa.
 5. Na odberové miesto je potrebné prísť osobným vozidlom.
 6. Test na COVID-19 a následná karanténa je povinná pre všetkých pasažierov vo vozidle.
Testy v štátnych zariadeniach neslúžia ako potvrdenie pri vstupe na Slovensko. Pre získanie potvrdenia negatívneho výsledku je potrebné využiť výhradne iba spoplatnené vyšetrenie.

Objednanie na opakované testy (retesty) na COVID-19 je potrebné dohodnúť s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas krízového stavu v SR


Vzhľadom na dobrú epidemiologickú situáciu je opäť možné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v takmer celom rozsahu.  Naďalej však treba dodržiavať opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu ochorenia.
 
V prípade, ak máte nejaké zdravotné problémy (mimo príznakov COVID-19), máte dohodnutý termín u lekára špecialistu alebo na odborné vyšetrenie kontaktujte telefonicky svojho lekára/pracovisko a informujte sa o ďalšom postupe.
 
Pacienti môžu v týchto dňoch absolvovať už aj bežné vyšetrenia, očkovania či preventívne prehliadky.
 
Nemocnice využívajú viaceré vchody pre jednotlivé pracoviská s cieľom zabránenia styku s pacientmi podozrivými na ochorenie COVID-19. Pri vstupe sa vyžaduje vyplnenie dotazníka a meria sa telesná teplota.
 
Pred plánovaným operačným výkonom už nie je potrebné dodržiavať 14-dňovú karanténu, takisto nie je povinné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19.
 
Od stredy 3. 6. môžu pacienti v nemocniciach opäť prijímať návštevy. Bližšie informácie o podmienkach návštev pacientov v nemocniciach nájdete TU.

Informácie podliehajú častým zmenám. Viac informácií nájdete TU.


Zdravotné poistenie

Každý cudzinec s pobytom na území Slovenskej republiky je povinný mať uzatvorené zdravotné poistenie. Existujú dva typy zdravotného poistenia: verejné zdravotné poistenie a komerčné zdravotné  poistenie.
 
Verejné zdravotné poistenie
Do systému verejného zdravotného poistenia spadajú len zákonom stanovené fyzické osoby:
 • osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky vrátane cudzincov (existujú výnimky)
 • osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EHP), ale:
- vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území SR, zárobkovú činnosť dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej vo výške minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou;
- vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území SR samostatne zárobkovú činnosť;
- je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy;
- je žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike;
- je azylantom;
- je maloletým cudzincom, ktorý sa zdržiava na území SR bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu;
- je cudzincom zaisteným na území SR;
- je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
- je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte;
- je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorého za takého považujú právne predpisy členského štátu jeho bydliska;
- je nezaopatrené dieťa do dovŕšenia 18 roku veku s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ktorého pobyt na území Slovenskej republiky je oprávnený (v prípade dieťaťa narodeného na území SR rodičovi s udeleným pobytom od podania žiadosti o pobyt pre toto dieťa) a ktoré má verejne zdravotne poisteného na území Slovenskej republiky aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu;
- odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Viac informácií nájdete TU.
 
Verejné zdravotné poistenie na území SR vykonávajú tieto zdravotné poisťovne:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa
Dôvera zdravotná poisťovňa
 
Komerčné zdravotné poistenie
Cudzinci, ktorí nemôžu participovať na verejnom zdravotnom poistení, musia mať uzatvorené individuálne komerčné zdravotné poistenie. Poistenie môže byť uzatvorené na Slovensku alebo v zahraničí. Poistenej osobe bude preplatená zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve s komerčnou poisťovňou. Ak sa z dôvodu situácie COVID-19 neviete spojiť so svojou poisťovňou v zahraničí, odporúčame Vám uzavrieť komerčné zdravotné poistenie na území SR, aby ste sa vyhli prípadným problémom s preplatením zdravotnej starostlivosti, ak ju budete potrebovať (najmä v tomto čase).
 
Komerčné zdravotné poistenie na území SR ponúkajú tieto zdravotné poisťovne:
Union poisťovňa
AXA ASSISTANCE CZ
MAXIMA SLOVENSKO