Podporte nás

Žiadosti o povolenie na pobyt, obmedzenie vstupu do SR, otváracie hodiny oddelení cudzineckej polícieInformácie o zmenách v legislatíve k povoleniam na pobyt, plynutiu lehôt a k iným opatreniam nájdete na stránke HRL alebo na stránke Migračného informačného centra IOM.
 
Odo dňa 01. 06. 2020 sa obnovuje prevádzka na oddeleniach cudzineckej polície PZ v plnom rozsahu. Budú prijímané všetky typy žiadostí. Je naďalej nutné dodržiavať hygienické opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.
 
Stránkové hodiny oddelení  sú nasledovné:
Pondelok: 07.30 - 15.00
Streda: 07.30 - 17.30
Piatok: 07.30 - 12.00 / Piatok OCP Bratislava: 07.30 - 14.00
 
Cudzincom odporúčame použiť elektronický objednávací systém a pred návštevou OCP si
vytvoriť rezerváciu.
 
Služby súvisiace s asistovanými dobrovoľnými návratmi do krajiny pôvodu poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu.