Podporte nás

Pomáhame utečencom

Prostredníctvom kampane Pomáhame utečencom sa snažíme zabezpečiť žiadateľom o azyl na Slovensku pomoc a radu právnika ešte pred tým, než im je vydané rozhodnutie, vrátane následného zastúpenia pred súdmi. Taktiež sa usilujeme im v priebehu azylového konania pomôcť so zabezpečením dôkazov v ich prípade, aby mohli preukázať autentickosť svojho príbehu a opodstatnenosť poskytnutia medzinárodnej ochrany.

Utečencom, ktorým bol udelený azyl, pomáhame začať na Slovensku odznova, zorientovať sa tu, získať vzdelanie, nájsť si prácu, a integrovať sa. Naša pomoc je všestranná, rovnako ako sú všestranné potreby ľudí, ktorí od nuly začínajú svoj život v novej krajine bez potrebného rodinného zázemia a znalostí o krajine, jej kultúre a právnom systéme. Keďže adaptácia na život v novej krajine je proces náročný, pomáhame utečencom nielen právnymi radami a administratívnou pomocou v rôznych bežných i nepredvídateľných životných situáciách, ale aj pri pokrytí ad hoc vzniknutých potrieb, napr. úhrada prekladu dokumentov, nehradenej lekárskej starostlivosti a liekov, rekvalifikačných kurzov, táborov pre deti, akútnych nákladov na bývanie a pod.

Právnu pomoc poskytujeme predovšetkým nemajetným žiadateľom o azyl a utečencom, našu pozornosť zameriavame na najzraniteľnejších a najviac ohrozených či traumatizovaných. Pomáhame aj tým najbiednejším, ktorí sa ocitnú na ulici a potrebujú aspoň strechu nad hlavou, deťom bez sprievodu a rodinám s deťmi.

V rámci tejto kampane budeme pravidelne zverejňovať malé zbierky na aktuálne potreby našich klientov, o ktorých si môžete prečítať viac nižšie. 

Kampaň Pomáhame utečencom môžete podporiť TU.

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.
 

Letný tábor pre Hamziho, záchrana pre Khadru

V minulosti sme už pomohli (fotogaléria):
Rostam Rostam Yazan Yazan Khadra Khadra Simon Simon Oleksandra a Ruslan Oleksandra a Ruslan Hamza Hamza Hamza Hamza