Podporte nás

PRIDAJTE SA DO TÍMU LIGY

Hľadá sa koordinátorka zmysluplnej práce v Košiciach!

Ak sa k nám chceš pridať, pošli email na kariera@hrl.sk s predmetom emailu: „Koordinátor/ka právnej pomoci Košice”. 
Prihláste sa k nám aj cez Profesiu: https://www.profesia.sk/praca/liga-za-ludske-prava/O4340928

Liga za ľudské práva hľadá “koordinátora/rku právnej pomoci” pre Integračné centrum v Košickom kraji

Koho hľadáme?

Hľadáme šikovnú osobu, ktorá by koordinovala právnu pomoc v novovznikajúcom Integračnom centre v Košiciach, zabezpečovala komunikáciu a koordináciu služieb ostatných poskytovateľov služieb v centre a  garantovala ich obsahovú kvalitu. Ponúkame príležitosť prispieť k uvedeniu do života tohto jedinečného projektu, ktorý tak bude niesť aj váš odtlačok. Schopnosť viesť tím ľudí a manažovať prácu nevyhnutná, ideálne ak má skúsenosti s poradenskou činnosťou. Angličtina a slovenčina na pokročilej úrovni. Ukrajinský alebo ruský jazyk výhodou. 

Miesto: Košice
Úväzok: 100%
Doba určitá: do 31.12.2022, s výhľadom predĺženia podľa rozpočtu
Nástup: ihneď
Plat: od 1.500 € hrubom, v závislosti od skúseností

 

Zamestnanecké výhody a benefity

- Zmysluplná práca, ktorej cieľom je pomoc ľuďom, ktorí sa usadili v Košiciach, najmä v dôsledku vojny

- Rozšírenie tvojich nielen právnych obzorov, 

- Práca v dynamickom a rôznorodom prostredí renomovaných slovenských mimovládnych organizácii, ktorí pracujú s ľuďmi s rôznym znevýhodnením

- Ponúkame ti možnosti účasti na vzdelávacích podujatiach a seminároch v oblasti ľudských práv, pomoci utečencom, práce s ľudmi

- Priestor pre profesionálny rast a iniciatívne predkladanie vlastných nápadov

 

Náplň práce: 

 • podpora Nadácie Dedo pri prevádzke Integračného centra Košického kraja a reprezentovanie Ligy za ľudské práva pri externej komunikácii o Integračnom centre
 • spolupráca s ostatnými poskytovateľmi služieb z radov mimovládnych organizácií a partnermi Integračného centra
 • zabezpečovanie jednotného obsahu poskytovaných základných informačných a asistenčných služieb a usmerňovanie o ňom pre ostatných poskytovateľov služieb v Integračnom centre
 • organizácia právnej pomoci, koordinácia právnikov/advokátov/študentov
 • komunikácia a spolupráca s Právnickou fakultou UPJŠ, Slovenskou advokátskou komorou a Centrom právnej pomoci v Košiciach pri poskytovaní právnej pomoci
 • komunikácia so senior právničkou HRL, ktorá odborne garantuje obsah právnej pomoci
 • supervízia alebo zabezpečenie supervízie študentov Právnickej fakulty UPJŠ
 • poskytovanie základných informačných a asistenčných služieb, 
 • zabezpečenie tlmočníkov dobrovoľníkov, brigádnikov, zamestnancov na čiastočný úväzok, či oficiálnych tlmočníkov na ukrajinský a ruský jazyk podľa potreby
 • príprava obsahovej stránky propagačných a informačných materiálov o Integračnom centre a účasť na navrhnutí plánu distribúcie materiálov
 • príprava obsahových správ,  účasť na poradách, komunikácia s vedením HRL, vedenie pokladne v Košiciach

Požiadavky na zamestnanca

 • VŠ Vzdelanie II stupňa, zameranie - právo, verejná správa, manažment, event manažér, kultúrny referent alebo v obdobnom humanitnom odbore
 • Jazykové znalosti- Slovenský jazyk B1, Anglický jazyk B1
 • Microsoft Office - pokročilý

Čo od teba určite očakávame?

 • Samostatnosť, flexibilitu a schopnosť viesť tím 
 • Inovatívne používanie technológií na uľahčenie práce, iniciatívnosť
 • Proklientsky prístup
 • Kreatívny prístup k riešeniu problémov
 • Zvládanie stresových situácií
 • Pozitívny vzťah k ľudským právam a právam menšín
 • Záujem o témy, ktorým sa venuje Liga za ľudské práva

Ak ovládaš aj toto, tvoje šance výrazne stúpajú:

 • Poskytovanie právnej pomoci/poradenstva
 • Skúsenosti s riadením
 • Projektový manažment 
 • Kreatívne fundraisingové myslenie
 • Ukrajinský alebo ruský jazyk
 • Znalosť prostredia z neziskového sektora

Ak sa k nám chceš pridať, pošli email na kariera@hrl.sk s predmetom emailu: „Koordinátor/ka právnej pomoci Košice”. 

V emaily pošli:

 • životopis v slovenskom jazyku
 • motivačný list (max. 1 A4) ALEBO nahraj krátke video (max. 3 minúty), v ktorom nám povieš prečo by sme mali vybrať práve Teba

V prípade otázok, alebo záujmu o viac informácií napíš email na: messova@hrl.sk alebo volaj na 0915144375

Vyhradzujeme si právo ozvať sa len vybraným kandidátom, výberové konanie bude prebiehať priebežne počas júna 2022. Liga za ľudské práva pri prijímaní do zamestnania uplatňuje zásadu rovnosti príležitosti a vylučuje akúkoľvek formu diskriminácie.

Príležitosť je aj pre ľudí z Ukrajiny.

 

Východiskové informácie o Integračnom centre Košického kraja

Od prvého dňa vojny poskytujeme pomoc ľuďom na úteku z Ukrajiny formou bezplatnej právnej infolinky na čísle 0800 222350 alebo na ukrajina@hrl.sk. V Košiciach sme jednou z líderských mimovládnych organizácií, ktoré sa pričinili o vznik Integračného centra Košického kraja pod záštitou Košického samosprávneho kraja v prevádzke Nadácie Dedo. 

Cieľom Integračného centra je dlhodobé poskytovanie poradenských a asistenčných služieb, pričom zabezpečíme základné napojenie na sieť už existujúcich poskytovateľov služieb, úradov a komunitných aktivít v Košiciach a okolí. Hlavným koordinátorom Integračného centra je Nadácia Dedo, HRL ho/ju bude v jeho/jej práci podporovať a v prípade potreby ho/ju zastúpi. Každá oblasť má svojho koordinátora, ktorý zastrešuje obsahové nastavenie služby a tiež organizuje jej poskytovanie. HRL je koordinátorom pre oblasť právnej pomoci a podieľa sa na poskytovaní základných informačných a asistenčných služieb.

Základné informačné a asistenčné služby - orientácia v Košiciach, poradenstvo o dostupnej pomoci a jednotlivých úradoch,  a akýchkoľvek ďalších ponúk(integračných) služieb, ktoré budú k dispozícii, asistencia pri vyplnení tlačív a žiadostí, príprava základných zmlúv a dokumentov (registrácia na dočasné útočisko, žiadosť na cudzineckú políciu, hlásenie pobytu, vzdanie sa dočasného útočiska, žiadosti o dávky v hmotnej núdzi a súvisiace príspevky na ÚPSVAR, poradenstvo pri zápise do materskej, základnej, strednej školy)

Právne poradenstvo a právna pomoc - komplikovanejšie právne otázky, nové situácie a prípady, ktoré môžu potrebovať profesionálnu pomoc advokáta alebo bezplatnú právnu pomoc Centra právnej pomoci, právna asistencia napr. nájomná zmluva, posúdenie pracovnej zmluvy, spory, návrh na ustanovenie za opatrovníka maloletému bez sprievodu a pod.)

HRL bude zabezpečovať poskytovanie právnej pomoci prepojenie na poskytovateľov právnych služieb, okrem toho bude koordinovať poskytovanie základného poradenstva a asistencie. HRL zabezpečí, aby v každý pracovný deň v pracovných hodinách bol prítomný jeden právnik/advokát, ktorý bude poskytovať právnu pomoc/základné poradenstvo, pričom bude dopĺňaný kapacitami Centra právnej pomoci, Slovenskej advokátskej komory, a študentmi Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Ostatné služby v centre:

 • Sociálna práca s rodinami a jednotlivcami 
 • Psychologické poradenstvo, asistencia
 • Služby súvisiace s bývaním - vyhľadávanie dlhodobého ubytovania, príspevky súvisiace s ubytovaním
 • Pracovné a kariérne poradenstvo
 • Služby v oblasti vzdelávania - vrátane výučby slovenského jazyka (jazykové kurzy)

Poskytovatelia služieb: Nadácia Dedo, Liga za ľudské práva, Arcidiecézna charita, Človek v ohrození, DORKA, ETP Slovensko, Mareena, Oáza - nádej pre nová život, Všetci pre rodinu,

Partneri: Košický samosprávny kraj, mesto Košice a mestské časti, ďalšie obce v okolí Košíc, Centrum právnej pomoci, Slovenská advokátska komora, Právnická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UPJŠ, Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice, Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Agentúra OSN pre utečencov, Medzinárodná organizácia pre migráciu, 


Poďte s nami robiť dôležitú prácu ❤️