Podporte nás

Junior právnik*čka

Si právnička alebo právnik a rozmýšľaš nad prácou v oblasti ľudských práv? Chceš pomáhať konkrétnym ľuďom, ale práca v advokácii Ťa neláka? Zaujímajú Ťa nielen zákony, ale aj dianie vo svete, ovládaš angličtinu a hľadáš zmysluplnú prácu? V tom prípade je naša ponuka práve pre Teba.
Právo je pre nás nástrojom dosiahnutia spravodlivosti pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú z cudziny. U nás môžeš rozvíjať svoje právnické schopnosti, ktoré aplikuješ na konkrétne prípady ľudí, ktorým pomáhame. Využiješ aj angličtinu, zoznámiš sa s množstvom ľudí z rôznych krajín a kultúr a budeš pravidelne pracovať s informáciami o krajinách ich pôvodu.

Tvojou úlohou bude:
 • poskytovanie právnej pomoci cudzincom a cudzinkám na Slovensku, predovšetkým v oblasti azylového konania, pobytovej agendy a pracovnoprávneho poradenstva
 •  poskytovanie právnej pomoci obetiam nenávistných trestných činov z radov moslimov, moslimiek, cudzincov, cudziniek, utečencov a utečeniek na Slovensku a ich prípadné zastupovanie v trestnom konaní, konaní o náhrade škody a pod.
 • poskytovanie právneho poradenstva pre klientov Asistenčného centra pomoci pre ľudí z Ukrajiny
 •  zapájanie sa do legislatívneho procesu a pripomienkovanie relevantných právnych predpisov (zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • organizácia workshopov, seminárov a konferencií pre laickú aj odbornú verejnosť zameraných na rôzne právne témy spadajúce pod agendu našej organizácie
 •  príprava právnych rešerší a analýz

Zamestnanecké výhody, benefity
 • spolupráca s významnými medzinárodnými inštitúciami ako napr. UNHCR (Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov), IRC (International Rescue Committee)
 • zmysluplná práca, ktorej cieľom je pomoc ľuďom v neľahkých životných situáciách
 • inšpiratívne pracovné prostredie
 • priestor pre sebarealizáciu, kreativitu a zavedenie/implementáciu vlastných nápadov a návrhov pri zlepšení interných procesov organizácie
 • služobný notebook a telefón
 • flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti práce z domu
 • príspevok na stravu vo výške 3,52 €

Osobnostné predpoklady
 • všeobecný prehľad vo verejnom dianí
 • príjemné vystupovanie na verejnosti
 • organizačné a komunikatívne schopnosti
 • výborné jazykové zručnosti v slovenskom aj anglickom jazyku
 • záujem neustále sa dovzdelávavať v rôznych právnych oblastiach a sledovať aktuálne trendy
 • nadšenie pre prácu s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr
 • schopnosť vysporiadať sa s časovými obmedzeniami

Ak Ťa pozícia oslovila, páči sa Ti naša práca a chceš sa stať jej súčasťou:
 • pošli svoj životopis a stručný motivačný list na urgacsova@hrl.sk
 • do predmetu uveď „Právnička Juniorka/Právnik Junior“
Zaslaním svojho životopisu súhlasíš s tým, že ľudské práva patria všetkým ľudským bytostiam bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnosť, etnickú príslušnosť, jazyk, náboženstvo, sexuálnu orientáciu alebo akékoľvek iné postavenie, a takýto postoj budeš aplikovať aj vo svojej práci.

Ak si Ťa vyberieme do užšieho okruhu uchádzačov o zamestnanie, budeme od Teba potrebovať podrobnejšie informácie o predošlom zamestnaní, akými sú dôvody Tvojho odchodu či meno a kontakt na priamych nadriadených pre kontrolu referencií.

Liga za ľudské práva uplatňuje politiku nulovej tolerancie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania od všetkých svojich zamestnancov a zamestnankýň, preto od uchádzačov o zamestnanie, u ktorých sa vykonávajú kontroly referencií, sa bude vyžadovať aj predloženie čestného prehlásenia a/alebo aktuálny výpis z registra trestov.