Podporte nás

Barbora Meššová - senior právnička

Barbora ukončila Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Od skončenia univerzity sa špecializuje na migračné a azylové právo. Pracovala 7 rokov ako právnička na Úrade OSN pre utečencov a už viac ako 10 rokov je právničkou v Lige za ľudské práva. Je spoluautorkou Komentára k zákonu o azyle, publikovala a prednášala o rôznych témach týkajúcich sa migrácie, doma i v zahraničí. Má skúsenosti so zastupovaním klientov pred štátnymi orgánmi a súdmi, pred Európskym súdom pre ľudské práva a Výborom OSN pre práva dieťaťa.  V roku 2021 bola jednou z 18 nominovaných na cenu Flamma 2021, ženská právnická osobnosť roka v Čechách a na Slovensku. Od decembra 2021 pôsobí ako advokátska koncipientka v kancelárii JUDr. Petra Kuzmu, v Lige naďalej pôsobí na čiastočnom úväzku ako supervízorka a venuje sa vzdelávaniu a ďalšiemu rozvoju tímu právnikov a právničiek.

Barboru môžete nakontaktovať na adrese: messova@hrl.sk