Podporte nás

Daniel Arbet - senior právnik

Daniel Arbet ukončil štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde následne ďalej pôsobil či už v rámci doktorandského štúdia alebo ako odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva. Akademicky sa zameriava najmä na oblasť medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného trestného práva a dlhodobo sa venuje problematike izraelsko-palestínskeho konfliktu. Absolvoval viacero študijných a výskumných pobytov v zahraničí (Bergen, Tel Aviv, Sarajevo, Sevilla, Santiago de Compostela) a je spoluautorom učebnice Medzinárodného práva verejného. Pred nástupom do Ligy zastupoval žiadateľov o azyl na území SR a poskytoval právne poradenstvo cudzincom zaisteným v ÚPZC Medveďov.

Daniela môžete kontaktovať na adrese: arbet@hrl.sk.