Podporte nás

Helena Tužinská - členka Správnej rady

členka Správnej radyHelena Tužinská vyštudovala etnológiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej aj prednáša a vedie semináre k etnografickému výskumu, lingvistickej a evolučnej antropológii. Zúčastnila sa viacerých študijných a prednáškových pobytov (Londýn, Kalkata, Viedeň, Graz, Krakov, Wroclaw, Praha, Brno, Budapešť, Záhreb, Ľubľana), počas ktorých porovnávala prístupy vo vzdelávaní a aplikácii antropológie.

Rada sa pýta a počúva, zvlášť ak sú prítomní ľudia, miestami považovaní za cudzích. Skúma, píše a diskutuje o tom, aké typy otázok sú v takejto komunikácii účinné – napríklad v triede, na úrade, alebo na súde.

Prekladu medzi jazykom práva a jazykmi iných kultúr sa venuje v Lige za ľudské práva od r. 2007, v súčasnosti je členkou správnej rady. Spolupracuje tiež s Nadáciou Milana Šimečku a Centrom pre výskum etnicity a kultúry. Prispela k publikácii In_akosti slovenské: z rozprávaní cudzincov a Vzdelávanie detí cudzincov. Je autorkou Antropologického slovníka pre RTVS. Rada dýcha, bicykluje, tancuje, spieva, chodí do hôr a píše.