Podporte nás

Joachim Dušan Fraňo - koordinátor právnej pomoci (IC KE)

Absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a sociálnej práce na FF UPJŠ v Košiciach, akademicky sa naďalej profilujúci v odvetví trestného práva s praktickým záujmom o ochranu obetí trestných činov a v tematike nájomného i sociálneho bývania. Profesijne vyrástol v treťom sektore, kde pôsobil od 17 rokov. Pred nástupom do Ligy pôsobil 15 rokov v najstaršej a najvýznamnejšej slovenskej organizácii zameranej na sociálnoprávnu ochranu detí a pomáhajúcej rodinám v núdzi, čo efektívne využíva aj pri pomoci cudzincom.

Joachima môžete kontaktovať na adrese: frano@hrl.sk.