Podporte nás

Martina Vavreková - junior právnička

Junior právnička
Martina Vavreková vyštudovala v r. 2018 Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdia sa zúčastnila programu Erasmus v Salzburgu. Už ako študentka stážovala v Lige za ľudské práva v rámci kliniky azylového práva a po skončení štúdia nastúpila do Ligy ako junior právnička. Poskytuje právnu pomoc žiadateľom o azyl, ktorí sú umiestení v zaistení. Martina popri práci študuje humanitné vedy na Univerzite Karlovej, rada číta (predovšetkým poéziu) a vo všeobecnosti ju veľmi teší umenie, cestovanie a horská turistika.

Kontakt na Maťku: vavrekova@hrl.sk

Tu si prečítate rozhovor s Maťkou o tom, čomu sa v Lige venuje, čo má na svojej práci najradšej a kde vidí svoj najväčší prínos.