Podporte nás

Miroslava Mittelmannová - spolupracujúca advokátka, členka Správnej rady

Miroslava je advokátka a spolupracuje s Ligou za ľudské práva na niektorých prípadoch.


Advokátka Miroslava Mittelmannová spolupracuje s Ligou už od jej vzniku. Okrem právnej pomoci utečencom a cudzincom sa venuje aj vzdelávaniu mladej generácie právnikov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci Kliniky azylového práva.

Viacerým klientom Ligy pomohla k získaniu medzinárodnej ochrany a na jej návrh sa Najvyšší súd Slovenskej republiky, vôbec po prvý krát, vo veci výkladu azylovej smernice, obrátil na Súdny dvor Európskej únie s tzv. predbežnou otázkou.

V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke a popri tom rozbehla neformálnu spoluprácu s Cirkvou bratskou, ktorá pomáha utečencom s ich integráciou. Utečenci tak majú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, k dobrovoľníkom, prípadne k inej pomoci, čo im umožňuje mať pocit prijatia a včlenenia do spoločnosti