Podporte nás

Zuzana Števulová - predsedníčka

Riaditeľka Ligy za ľudské práva, držiteľka ceny International Women of Courage 2016 za statočnosť


Zuzana pochádza z Martina. Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Ešte ako študentka sa zamerala na humanitárne a medzinárodné právo a na ochranu utečencov. V Lige za ľudské práva pôsobí od roku 2005. Venuje sa právam cudzincov, utečencov, integrácii a ľudským právam všeobecne. Je členkou Výboru na predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorý je poradným orgánom vlády SR. Je tiež členku Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva, nominovaná Prezidentom Slovenskej republiky, p. Andrejom Kiskom. Pod jej vedením získala Liga za ľudské práva cenu Veľvyslanectva Spojených štátov americkým Human Rights Defender of the Year (2013) a cenu Človeka v ohrození za obranu ľudských práv (2015). V roku 2016 jej minister zahraničných vecí USA udelil cenu International Women of Courage za statočnosť pri presadzovaní práv utečencov. 

Zuzana pravidelne píše komentáre pre SME a v spolupráci s EurActiv.sk pripravuje sériu náučných článkov o migrácii a azyle: "Utečenci a migrácia: dojmy a pojmy". 

Kontakt na Zuzanu: stevulova@hrl.sk