Podporte nás

Alexandra Malangone

Alexandra sa stala zamestnanyňou Ligy v roku 2012. Od marca 2022 je členkou Správnej rady Ligy. Je jednou z popredných odborníčok na otázky týkajúce sa ochrany ľudských práv obetí obchodovania s ľuďmi v krajine. Vyštudovala medzinárodné a európske právo na Utrechtskej univerzite a zároveň získala magisterský titul v odbore medzinárodná spolupráca a rozvoj na Univerzite v Pavii. Bola vedúcou kancelárie Úradu OSN pre drogy a kriminalitu v Bratislave, pracovala v Úrade Špeciálnej splnomocenkyne OBSE pre obchodovanie s ľudmi. Ako nezávislá expertka bola členkou monitorovacieho Výboru Rady Európy GRETA a poradkyňou pre mnoho ďalších inštitúcii, vrátane UNHCR, ECPAT, OSCE/ODIHR, UNODC, ICMPD a podobne. Momentálne pôsobí ako Associate Fellow na Johns Hopkins University SAIS v Bologni, kde vedie Human Trafficking Initiative Program.