Podporte nás

Riadenie a kontrola

Správna rada

Správna rada je poradný a kontrolný orgán združenia. Členmi a členkami správnej rady sú:

Helena Tužinská
Katarína Fajnorová
Miroslava Stará
Miroslava Mittelmannová

Členov správnej rady volí valné zhromaždenie. Správna rada volí a odvoláva predsedu združenia. 

Čestnou členkou správnej rady je Zuzana Števulová.

Predsedníčka združenia 

Za predsedníčku združenia bola v roku 2019 zvolená Barbora Meššová

Predchádzajúci predsedovia a predsedníčky:

2006: Barbora Meššová
2006 - 2009: Lucia Vlasáková
2009 - september 2019: Zuzana Števulová

Valné zhromaždenie

Všetci členovia Ligy za ľudské práva tvoria spoločne valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, volí a odvoláva členov správnej rady.