Podporte nás

Podrobný postup pri asignovaní daní 2024

Postup krokov pri poukázaní podielu zo zaplatenej dane sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:
 

Doležité termíny: 

15. február 2024 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31. marec 2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Keďže v roku 2024 pripadá 31. marec na víkend/sviatok, došlo k predĺženiu lehoty do 2. apríla 2024. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31. marec 2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. Opäť platí, že v roku 2024 došlo k predĺženiu lehoty do 2. apríla 2024. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 1 % (2 %) poukazuje v tomto predĺženom termíne.

30. apríl 2024 - posledný termín pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, na poukázanie 2 % z daní.


Podpora od fyzickej osoby

Na venovanie podielu z daní potrebujete tieto tlačivá: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. 

  Do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023 a v rámci bodu VII. tejto Žiadosti požiadajte zároveň aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023.
   
 2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  Predvyplnené tlačivo s údajmi Ligy za ľudské práva nájdete v prílohe nižšie. Doplňte svoje osobné údaje, údaje o zaplatenej dane a výšku sumy 2 % alebo 3 %.
   
 3. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti
  Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. K tomu potrebujete potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali.
Originál Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023 spolu s Vyhlásením, prípadne aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti pošlite najneskôr do 30. apríla 2024 (rozhodujúci je dátum odoslania) na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 

Podpora od fyzickej osoby prostredníctvom daňového priznania pre fyzické osoby

V prípade, že si podávate daňové priznanie pre fyzické osoby, poukázanie 2 % (3 %) uvádzate v samotnom daňovom priznaní. Aj v tomto prípade platí, že Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti je neoddeliteľnou prílohou, ak chcete poukázať až 3 % z dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31. marca 2024 (z dôvodu posunu lehoty do 2. apríla 2024), prípadne v predĺženom termíne, ak ste o to požiadali.

 

Podpora od právnickej osoby (SZČO alebo firmy)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom.

POZOR!
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023, t.j do 31.03.2023, nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi 2 %), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane. 
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023, t.j do 31.03.2023, darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi 2 %), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31. marca 2024, prípadne v predĺženom termíne, ak o to právnická osoba požiadala.

Dokumenty na stiahnutie

357-Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov 2023_FO.pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť