Podporte nás

Alexandra Waksmanská


 
Alexandra Waksmanská má 22 rokov, pochádza z malej dediny pri Bardejove. Už štvrtým rokom študuje právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Medzi jej záľuby patrí čítanie kníh, turistika, móda a dobrá káva :) O Lige za ľudské práva sa dozvedela prostredníctvom predmetu Kliniky azylového práva, ktorá sa vyučuje na jej škole. Na klinike mala Alexandra možnosť riešiť reálne prípady klientov a taktiež navštíviť Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach. Od roku 2019 pracovala v Advokátskej kancelárii Vasiľ and partners v Košiciach, avšak zistila, že advokácia nie je momentálne smer, ktorým by sa chcela uberať. Veľmi by chcela pomáhať ľuďom a preto sa prihlásila na stáž do Ligy, kde má pocit, že na to našla to správne miesto. Alexandra sa v Lige venuje prevažne vyhľadávaniu informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl, ktoré slúžia ako podporný dôkaz v konaní o ich žiadosti o azyl. 

Alexandru môžete kontaktovať na: waksmanska@hrl.sk