Podporte nás

Odborný seminár "Zaistenie cudzincov ako posledná možnosť"

Seminár organizuje Liga za ľudské práva v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za podpory Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a Veľvyslanectva USA na Slovensku.


Liga za ľudské práva organizuje odborný seminár "Zaistenie cudzincov ako posledná možnosť alebo ako postupovať pri hľadaní miernejších opatrení: osobitný dôraz na ochranu zraniteľných osôb a na najlepší záujem dieťaťa". 

Môže byť zaistenie jediným riešením zo strany štátu aj pre osoby v zraniteľnej situácii bez finančných zdrojov? Nemal by štát vytvoriť materiálne podmienky aj pre aplikáciu miernejších opatrení? Môžu byť účinné? Ako šli na to v iných krajinách? Akú rolu pri aplikácii miernejších opatrení môžu zohrávať mimovládne organizácie? Ako môžu vplývať súdy alebo prokuratúra? Čo je pre štát drahšie: zaistenie alebo miernejšie opatrenia?
 
Na tieto otázky budeme spoločne hľadať riešenia za pomoci odborníkov štátu, mimovládnych organizácií, akademikov, zástupcov medzinárodných a mimovládnych organizácií. 

Seminár sa uskutoční dňa 23. januára 2019  v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity P.J Šafárika v Košiciach. Nasledujúci deň 24. januára 2019 môžu účastníci seminára, ktorí prejavia záujem, navštíviť Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach
Simultánne tlmočenie (slovenčina - angličtina) bude zabezpečené.

V prípade záujmu o účasť na seminári, príhlaste sa najneskôr do piatku 18.1.2019 na týchto kontaktných údajoch: 
Barbora Meššová, Liga za ľudské práva, messova@hrl.sk,  +421 918 857 715. Uveďťe, či prídete obidva dni alebo len jeden, a ktorý.

Účastníci budú mať po seminári 23. januára 2019 možnosť zúčastniť sa vernisáže fotografickej výstavy dokumentujúcej život emigrantov, ako aj vypočuť si osobné príbehy ľudí v rámci podujatia Život v pestrosti - rôznorodé Košice

Viac informácií na tému zaistenia cudzincov ako poslednej možnosti nájdete v rámci našej kampane Deti nepatria do väzenia

Dokumenty na stiahnutie

Program: Seminar o zaisteni_slovensky jazyk
PDF
cloud_download Stiahnuť