Contacts

HRL – Bratislava

Hurbanovo nám. 5
811 03 Bratislava
(3. poschodie)

tel.: + 421 (0)2 5 44 35 437
fax.: + 421 (0)2 5 44 35 437
mobil.: + 421 (0)918 682 457

e-mail: hrlathrl.sk
www.hrl.sk

HRL – Košice

Hlavná ul. 68
040 01 Košice

mobil.: + 421 (0)918 366 968
e-mail: kuzmaathrl.sk

HRL – Žilina

Advokátska kancelária Mgr. M. Škamlu
Makovického ul. 15
010 01 Žilina

tel./fax.: +421 (0)41 56 24 502
e-mail: skamlaatgmail.com