Diskusné fórum pre právnikov

Diskusné fórum pre právnikov sme zriadili pre Vás právnikov a advokátov, ktorí poskytujete právnu pomoc cudzincom na Slovensku v rôznych situáciách. Cieľom fóra je podporiť odbornú diskusiu a výmenu informácií a skúseností medzi právnikmi tak, aby to bolo využiteľné v prospech Vášho klienta. Fórum sme zriadili pre Vás ako priestor, kde môžete hľadať radu, inšpiráciu, iný pohľad a tiež zdieľať Vaše úspechy, či neúspechy. Fórum môže plniť aj ďalšie iné funkcie, jeho úspech bude však závisieť od Vašej vôle zapojiť sa a zapĺňať ho Vašimi príspevkami. Vitajte a diskutujte.

Diskutovať môžete v týchto oblastiach:

  1. AZYL/MEDZINÁRODNÁ OCHRANA – o materiálnych aj procesných podmienkach súvisiacich s udeľovaním azylu alebo poskytovaním doplnkovej ochrany v Slovenskej republike, alebo týkajúce sa ich zániku.
  2. ZAISTENIE CUDZINCOV – témy týkajúce sa administratívneho vyhostenia a zaistenia cudzincov vrátane žiadateľov o azyl, ako aj otázky súvisiace s návratom cudzincov podľa readmisných dohôd, a podľa Nariadenia Dublin III.
  3. POBYT CUDZINCOV V SR – o podmienkach jednotlivých druhov pobytov v SR, ale aj podmienkach udelenia štátneho občianstva SR, doklady pre cudzincov v SR.


Pravidlá používania diskusného fóra pre právnikov

Fórum Témy Príspevky Posledne pridané
Bez nových príspevkov
7 18
Bez nových príspevkov
3 4
Bez nových príspevkov
2 2