Podporte nás

Pomoc obetiam trestných činov z nenávisti

Od 1. januára 2022 poskytujeme akreditovanú pomoc obetiam nenávistných trestných činov na Slovensku. 

Pomoc zahŕňa:
sociálnu asistenciu,
právnu pomoc vrátane právneho zastúpenia,
psychologické služby.

Všetky služby pre obete trestných činov poskytujeme bezplatne

Náš tím:
  • Katarína Marinová, sociálna pracovníčka Ligy za ľudské práva,
  • Natália Šramelová, spolupracujúca advokátka,
  • OZ ViaSua Centrum systematickej prevencie a intervencie, partnerská organizácia zabezpečujúca psychologické služby,
  • Alica Kopernická, psychologička,
  • Martina Marečáková, psychologička,
  • Jarmila Tomková, psychologička,
  • Kamila Martinková, psychologička,
  • Lukáš Novák, junior právnik Ligy za ľudské práva.
Ako to funguje? 

V prípade, ak sa zaujímate o riešenie vášho problému, prosím, kontaktujte nás e-mailom, telefonicky alebo osobne, aby sme si dohodli spoločné stretnutie. Na základe neho spoločne posúdime, aký typ pomoci vám vieme poskytnúť a dohodneme sa na spoločnom postupe. Nemusíte sa ničoho obávať, naša pomoc je dôverná a bez vášho súhlasu sa nič neudeje. 

Kto je obeťou trestného činu a musím byť v trestnom konaní?

V čase, keď k nám prídete, nemusíte byť osobou v postavení poškodeného v trestnom konaní. To znamená, že k nám môžete prísť aj predtým, ako váš problém začnete riešiť formou trestnou konania a k podaniu trestného oznámenia ani nemusí dôjsť. Je na našej spoločnej dohode a vyhodnotení, akým spôsobom budeme riešiť váš prípad. Môžete sa prísť len poradiť. 

Viac o tom, kto je obeťou trestného činu a aké máte práva,
zistíte tu alebo si pozrite naše vysvetľujúce video:

Poskytovanie pomoci realizujeme s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Liga za ľudské práva.