Naša misia

Liga za ľudské práva je občianske združenie, založené v roku 2005 právnikmi a advokátmi, ktorí sa venujú pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku. Cieľom združenia je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov.
VIAC INFO

NOVÝ KURZ

Dajme
šancu
utečencom

Prečítať kurz

MIGRAČNÝ KOMPAS

Podcast o migrácii,
integrácii
a azyle

VYPOČUŤ PODCAST