Podporte nás

Ako efektívne informovať o rozvoji, menšinách a migrácii

Liga za ľudské práva realizuje od konca roku 2017 európsky projekt s názvom Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration (Ako efektívne informovať o rozvoji, menšinách a migrácii) zameraný na prácu s terajšími a budúcimi novinármi.
Projekt vedie budapeštianska pobočka medzinárodnej organizácie Minority Rights Group International. Ďalšími partnermi v projekte sú Krakovská ekonomická univerzita v Poľsku, nezisková organizácia Gender Project for Bulgaria v Bulharsku a londýnska pobočka Minority Rights Group International.
 
Hlavným cieľom tejto trojročnej iniciatívy je zvýšiť povedomie európskej verejnosti - s dôrazom na nové členské krajiny - o prepojeniach medzi Európskou úniou a rozvojovými krajinami a o otázkach týkajúcich sa chudoby, migrácie a vylúčených menšín.
 
Tento cieľ by sme mali dosiahnuť prostredníctvom podpory tzv. rozvojovej žurnalistiky. Ide o prístup, ktorý kladie dôraz na schopnosť vyvážene a zároveň komplexne informovať o témach spojených s chudobou, migráciou a ďalšími aktuálnymi globálnymi výzvami, zohľadňujúc pritom perspektívy všetkých zúčastnených strán, avšak so zvláštnym analytickým dôrazom na prehliadaných, na tých, ktorých nepočuť, s cieľom “dať im hlas”.
 
V rámci aktivít projektu zrealizujeme päť kôl medzinárodného online vzdelávania pre novinárov a budúcich novinárov, viaceré týždňové novinárske tréningy s medzinárodnou účasťou, podporíme skupinové aj individuálne novinárske cesty do krajín južnej Európy aj globálneho Juhu, zorganizujeme viaceré podujatia na Slovensku a vytvoríme dokumentárne filmy a ďalšie multimediálne materiály zaoberajúce sa vybranými rozvojovými témami.
 
Projekt spolufinancuje Európska komisia.