Podporte nás

ČO ROBIA VOĽBY SO ŠÉFMI POLÍCIE V REGIÓNOCH?

ZAPOJILI SME SA DO PROJEKTU INŠTITÚTU PRE DOBRE SPRAVOVANÚ SPOLOČNOSŤ A SPOLU SI KLADIEME OTÁZKU “ČO ROBIA VOĽBY SO ŠÉFMI POLÍCIE V REGIÓNOCH?”
Trvanie projektu: jún 2021 – máj 2022
Realizátor projektu: SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť   
 
Cieľom projektu je zanalyzovať obsadzovanie pozícií riaditeľov okresných a krajských riaditeľstiev policajného zboru v kontexte výmen vlád. Výskum z minulosti ukazuje, že zmena politickej garnitúry bežne vedie aj k výmene viac ako polovice regionálnych šéfov polície. Naznačuje to politické tlaky či problémy s kontinuitou vedenia a so zavádzaním systémových zmien. Projekt okrem podrobnej analýzy personálnych výmen (za roky 2002-2020) počíta aj s analýzou vplyvu výmen na výkonnosť jednotlivých odborov. Zistenia budú komunikované smerom k širokej verejnosti i spísané do publikácie a odprezentované na konferencií pre odbornú verejnosť.
 
Projekt rozšíri portfólio tém Ligy za ľudské práva, ktorá prispeje svojimi dlhoročnými poznatkami z praxe cudzineckej polície, odbornosťou v oblasti práva, legislatívy a legislatívneho procesu, a bude sa venovať regionálnemu skúmaniu na východnom Slovensku. Taktiež sa zapojíme do komunikačných aktivít o projekte a jeho zisteniach.
 
1) KVANTITATÍVNA ANALÝZA personálnych výmen na pozíciách riaditeľov a zástupcov riaditeľov okresných a krajských riaditeľstiev za roky 2002 až 2020 (obsiahne to 5 vlád),
2) KVALITATÍVNA ANALÝZA konkrétnych okresov a krajov, pričom sa zameriame najmä na extrémy – prípady, kedy sú riaditelia najdlhšie vo svojich pozíciách a keď sú najkratšie, vrátane, napríklad, krajského riaditeľstva v Košiciach,
3) PRÍPRAVA A PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE pred odbornou verejnosťou. 
 
Detailná analýza existujúceho stavu je dôležitá nielen v kontexte zvyšovania transparentnosti personálneho obsadzovania na úrovni policajného zboru a tým aj znižovania priestoru na rodinkárstvo a korupciu, ale aj v kontexte aktuálnej prípravy reformy policajného zboru, ktorá by sa v druhej fáze mala zameriavať práve na činnosť krajských a okresných riaditeľstiev policajného zboru. 
 
Projekt dopomôže k lepšej informovanosti o personálnom obsadzovaní vedenia okresných a krajských riaditeľstiev policajného zboru. Odporúčania a advokačná činnosť riešiteľov sa bude pokúšať o skvalitnenie a stransparentnenie procesov výberu. V prípade, že budú jasne stanovené postupy, kedy a ako môže dochádzať k zmene vedenia, budú nielen riaditelia a zástupcovia riaditeľov útvarov policajného zboru vedieť, že sa môžu pokúšať o systematickejšiu a dlhodobejšie prácu, ale aj ich podriadení sa nebudú musieť obávať, že ich negatívne zasiahne volebný cyklus.
 
Projekt teda bude prispievať najmä k
1) zvyšovaniu transparentnosti činnosti a fungovania verejnej správy,
2) presadzovaniu systémového riešenia zameraného na zmenšovanie priestoru na korupciu pri personálnom obsadzovaní vedenia riaditeľstiev a k
3) vytvoreniu spoločnej iniciatívy v oblasti záujmu projektu v regióne.

Donori:

____

Konferencia z 18.5.2022 na ktorej sme predstavili výsledky výskumu:

Výskum ukázal rozsiahlu fluktuáciu na policajných riaditeľstvách po výmenách ministrov: najviac ľudí sa menilo za Palka, Lipšica a Kaliňáka – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (governance.sk)

Článok Veroniky Prachárovej a Pavla Lacka na Denníku D o zisteniach výskumuhttps://dennikn.sk/2872682/fluktuanti-v-uniforme-riaditelia-policie-v-regionoch-vydrzia-vo-funkcii-zvacsa-tri-roky/

Reportáž RTVS z konferencie (začína 14.28)https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1813811

Dokumenty na stiahnutie

1096-vymeny-PZ-SR-SGI.pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť