Podporte nás

Pomoc a podpora pre utečencov, cudzincov a maloleté deti bez sprievodu počas koronakrízy

Projekt reaguje na bezprecedentnú situáciu, v ktorej sme sa všetci v dôsledku pandémie koronavírusu ocitli. V rámci projektových aktivít sa venujeme jednak právnej pomoci cudzincom s udeleným pobytom na území SR, ale aj cudzincom umiestneným v útvaroch policajného zaistenia a maloletým deťom bez sprievodu nachádzajúcim sa v katastrofálnych podmienkach gréckych utečeneckých táborov.
Projekt realizujeme v mesiacoch máj až október 2020.


Hlavné aktivity projektu: 

1) Príprava iniciatívy a výzvy Vláde SR k relokáciám detí z utečeneckých táborov v Grécku

V reakcii na kritickú situáciu v preplnených utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch, ktorá sa počas pandémie Covid-19 ešte zhoršila a mohla by mať katastrofálne dôsledky najmä pre zraniteľné skupiny utečencov, a v nadväznosti na výzvu Európskej komisie na relokáciu detí z týchto táborov, pracujeme na verejnej iniciatíve, ktorej cieľom je podnietiť vládu SR, aby sa Slovensko pripojilo k ďalším 10 krajinám EÚ, ktoré sa do relokácie už zapojili. V prvej fáze vyzveme organizácie občianskej spoločnosti, aby výzvu podporili, a aby uviedli, ako vedia pri relokácii aspoň malého počtu maloletých bez sprievodu z Grécka do SR pomôcť. V druhej fáze pôjdeme s verejnou iniciatívou von, smerom k verejnosti. Postupne usilujeme o komunikáciu s ministerstvami, mimovládnymi organizáciami, UNHCR, ale aj politikmi, aby sme našli spôsob ako tento krok solidarity a humanity realizovať v rámci možností Slovenskej republiky. 

O katastrofálnej situácii v táboroch v Grécku sme pripravili aj špeciálny podcast, ktorý si môžete vypočuť TU.

2) Právne okienko pre cudzincov

Vzhľadom na otázky cudzincov, ktoré sa špecificky týkajú súčasnej situácie, zatvorených hraníc a nejasných pravidiel pre vstup napr. aj občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov na územie SR, sme zaviedli "právne okienko" na sociálnych sieťach, kde odpovedáme na otázky cudzincov, pričom riešime právne problémy priamo súvisiace s krízou, napr. strata zamestnania, výplata mzdy, vstup utečencov na územie SR a pod. Takisto poskytujeme právne rady slovenským občanom, ktorí v dôsledku situácie zostali odlúčení od rodinných príslušníkov či partnerov - cudzincov.

3) Zodpovedný prístup do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov

Pri poskytovaní právnej pomoci si uvedomujeme svoju zodpovednosť nielen voči našim klientom, ale aj voči našim zamestnancom. Za účelom zníženia rizika prenosu infekčných ochorení sme našim právničkám zabezpečili ochranné pomôcky: ochranné štíty, respirátory, jednorazové rúška a dezinfekčné prostriedky.

4) Príprava právneho stanoviska vo vzťahu k zaisteniu cudzincov

Novelou zákona o pobyte cudzincov, ktorá vstúpila do platnosti dňa 09.04.2020, štát reagoval na situáciu cudzincov zdržiavajúcich sa na území SR vo vzťahu k pandémii koronavírusu. 

Touto novelou sa počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 odložil výkon administratívneho vyhostenia cudzincov z územia SR. Na druhej strane bola však vylúčená možnosť prepustenia zo zaistenia z tohto dôvodu. Trvanie zaistenia za situácie, kedy je administratívne vyhostenie nemožné, považujeme za neúčelné a tým pádom aj nezákonné. V súvislosti s touto situáciou preto pripravujeme právne stanovisko k prepusteniu dotknutých cudzincov. 

K nezákonnému pozbaveniu osobnej slobody cudzincov v čase krízovej situácie sme už aj napísali článok na našom blogu na SME


Tento projekt sa uskutočnil v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange.

ochranné pomôcky pre návštevy ÚPZC ochranné pomôcky pre návštevy ÚPZC ochranné pomôcky pre návštevy ÚPZC ochranné pomôcky pre návštevy ÚPZC