Podporte nás

Prístup k spravodlivosti pri ochrane práva migrantov na rodinný a súkromný život, vrátane práv LGBTI migrantov

V rámci projektu sa budeme snažiť zlepšiť ochranu práva migrantov, vrátane LGBTI osôb, na ich rodinný a súkromný život. Projekt sa zameriava predovšetkým na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci cudzincom snažiacim sa o zlúčenie so svojou rodinou na Slovensku, s osobitným dôrazom na LGBTI cudzincov. Projektové aktivity zahŕňajú aj sieťovanie s inými MVO, právnikmi a advokátmi, a organizáciu webináru/ workshopu, s účasťou holandského experta. Súčasťou je aj osveta o téme na sociálnych sieťach. Hlavným cieľom projektu je poskytnutie prístupu k spravodlivosti migrantom, ktorých rodinný a/ alebo súkromný život môže byť ohrozený.  

Projektové aktivity: 

Právne poradenstvo a právne zastupovanie, vrátane strategickej litigácie

Právnici HRL budú poskytovať bezplatné právne poradenstvo cudzincom, ktorí sa chcú usadiť na Slovensku z dôvodu zlúčenia rodiny, alebo tým, ktorí už na Slovensku žijú, avšak ich právo na rodinný a súkromný život bolo porušené alebo by mohlo byť porušené. Právnici HRL a/ alebo kontrahovaní pro bono advokáti budú poskytovať aj právne zastúpenie (v administratívnych a/ alebo súdnych konaniach) vo vybraných prípadoch. Prípady na právne zastupovanie budú vyberané dôkladne, dávajúc prioritu strategickým prípadom, vrátane LGBTI prípadov, v ktorých by mohol byť dosiahnutý dôležitý právny názor súdu a/ alebo systémová zmena. 

Sieťovanie a webinár/ workshop

V rámci projektu zrealizujeme webinár/ workshop zameraný na rôzne aspekty práva na rodinný a súkromný život migrantov, vrátane práv LGBTI osôb. Toto stretnutie bude zároveň skvelou príležitosťou k sieťovaniu. Jeho súčasťou bude brainstorming o možnosti vytvorenia stabilnej siete právnikov, advokátov a MVO profesionálov zaoberajúcich sa prípadmi alebo majúcich záujem sa venovať prípadom týkajúcim sa práva na rodinný a súkromný život migrantov, vrátane LGBTI migrantov. Holandský expert na právo na rodinný život v imigračných prípadoch, Dr. Mark Klaassen, asistujúci profesor na Univerzite v Leidene, vystúpi s príspevkom na webinári/ workshope. 

Osveta na sociálnych sieťach

Táto aktivita zahŕňa informovanie širokej verejnosti o téme projektu s cieľom zdôrazniť dôležitosti ochrany rodinného a súkromného života v imigračných prípadoch, a to formou postov na sociálnych sieťach, blogov a/ alebo podcastov. 

Tento projekt je podporený Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva v rámci holandskej rozvojovej a zahraničnej politiky, vo výške 2000 eur.