Podporte nás

KapaCITY - rozvoj komunikačných zručností samospráv v téme integráciePri realizácii projektu KapaCITY zameraného na podporu integrácie ľudí inej štátnej príslušnosti na regionálnej úrovni, sme oblasť komunikácie identifikovali ako jednu z kľúčových, kde je potrebné samosprávam podať pomocnú ruku. Volení predstavitelia sa v súčasnej spoločenskej situácii pochopiteľne obávajú úskalí, ktoré so sebou otvorenie tejto témy prináša. Informovanosť je však kľúčovým faktorom na uľahčenie vzájomného porozumenia a spolužitia, pochopenia pravidiel, práv a povinností, ako aj ako aj prístupu k verejným službám, ktoré samosprávy zabezpečujú pre všetkých svojich obyvateľov.
 
Agentúra Neuropea v tejto súvislosti vypracovala komunikačný manuál “Ako komunikovať témy migrácie a integrácie cudzincov na regionálnej úrovni: Príručka pre samosprávy” pre mestá a samosprávny kraj zapojené v projekte KapaCITY. 
V manuáli nájdete:
  1. Analýza súčasného stavu komunikácie a vnímania témy migrácie v slovenských médiách, osobitne zaujímavá je časť o najčastejších hoaxoch a mýtoch spojených s migráciou a cudzincami, celkový obraz migrantov. Z kapitoly je dobré si prečítať minimálne závery, aby vám bolo jasné v akom kontexte a prostredí sa pohybujeme predtým, než o téme začneme komunikovať,
  2. Východiská ku komunikačnej stratégii – v tejto kapitole ja zaujímavý popis východiskového stavu vo Vašej samospráve a potom „must read“ je SWOT analýza pre komunikáciu v tejto oblasti,
  3. Návrh komunikačnej stratégie definuje cieľové skupiny, ciele, komunikačné priority, kľúčové posolstvá. Následne sa venuje strategickým krokom a zdôrazňuje pro-aktívnu komunikáciu. Odporúčame o téme komunikovať cieľavedome a preventívne. Pokiaľ sa téma proaktívne neobjavuje v komunikácii mesta/kraja, výskyt prípadných negatívnych javov vyžaduje krízovú komunikáciu, čo spôsobuje že téma je rámcovaná už a priori negatívne.
  4. Na záver ponúka prehľad rôznych ďalších zdrojov informácií, odkiaľ môžete čerpať informácie k téme migrácia a integrácia cudzincov, čo pri komunikácie na túto tému môže pomôcť.
Manuál nájdete na stiahnutie nižšie.


Projekt KapaCITY je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Dokumenty na stiahnutie

Príručka pre samosprávy
PDF
cloud_download Stiahnuť