Podporte nás

KapaCITY - vzdelávacie a tréningové aktivity

V projekte KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni sme sa venovali aj vzdelávaniu detí cudzincov na základných a stredných školách.

Cieľom bol rozvoj odborných kapacít samospráv, ktoré sú najčastejšími zriaďovateľmi týchto škôl. Počas projektu sa otvorili rôzne problématické oblasti, ktoré musia riešiť riaditelia a pedagógovia v procese prijímania detí cudzincov do škôl a ich výučby, ale aj samosprávy a iní aktéri v rámci svojich kompetencií týkajúcich sa vzdelávania detí cudzincov.

Vytvorili sme preto niekoľko informačných materiálov, ktoré by mali pomôcť samosprávam v oblasti vzdelávania detí cudzincov.

1. DESATORO PRE RIADITEĽOV A PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔLposkytuje riaditeľom a pedagogickým pracovníkom základných a stredných škôl prehľad platnej legislatívy v oblasti vzdelávania detí cudzincov s dôrazom na ich špecifické právne postavenie.

Materiál pripravil Marginal, o.z.

2. DESATORO PRE PEDAGÓGOV A RIADITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔLsumarizuje základné problémy a ťažkosti, s ktorými sa deti cudzincov stretávajú v školách a pomáha učiteľom a ďalším odborníkom v školstve pochopiť špecifickú situáciu detí cudzincov, prináša praktické rady o tom, ako sa o potrebách detí dozvedieť čo najviac a ako na ne s rešpektom reagovať.

Materiál pripravili Centrum pre výskum ethnicity a kultúry a Nadácia Milana Šimečku.

3. VZDELÁVANIE DETÍ V ČASE KORONYPočas dištančného vzdelávania v čase prvej vlny pandémie COVID-19 sa mnohí učitelia a učiteľky stretávali s ťažkosťami pri vzdelávaní detí cudzincov. Tento manuál pomôže učiteľom lepšie komunikovať a zacieliť vzdelávanie detí cudzincov na diaľku v prípade, že je nevyhnutné zatvárať školy a prejsť na dištančné vzdelávanie.

Materiál pripravili Centrum pre výskum ethnicity a kultúry a Nadácia Milana Šimečku.

4.  STANOVISKO MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY A VÝSKUMU SR K VZDELÁVANIU A DISKRIMINÁCII CUDZINCOV

Vyžiadali sme si stanovisko, resp. odpovede na otázky, ktoré trápili účastníkov našich vzdelávacích tréningov v prípadoch, kedy školský zákon nedáva jednoznačnú odpoveď.

 

Projekt KapaCITY je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Dokumenty na stiahnutie

Desatoro pre riaditeľov a pedagógov
PDF
cloud_download Stiahnuť
Desatoro pre školy
PDF
cloud_download Stiahnuť
Vzdelávanie detí cudzincov v čase korony
PDF
cloud_download Stiahnuť
Stanovisko MŠ SR
PDF
cloud_download Stiahnuť