Podporte nás

Integrácia

Integrácia je obojstranný proces, vyžaduje si zapojenie utečencov ako aj majoritnej spoločnosti.
Čo je to integrácia?

Integrácia je proces začleňovania utečencov a cudzincov do života v novej krajine. Je to obojsmerný proces - vyžaduje si aktivitu na strane utečencov a cudzincov, ale aj na strane majoritnej spoločnosti, ktorá musí vytvoriť podmienky pre integráciu cudzincov a prijať ich.

Na Slovensku máme záväzný dokument, Integračnú politiku Slovenskej republiky z r. 2014, ktorú prijala Vláda SR. Integračná politika upravuje pravidlá a ciele integrácie cudzincov na Slovensku, ako aj odporúčania pre jednotlivé štátne orgány, organizácie, samosprávu a ďalšie subjekty o tom, ako postupovať pri integrácii cudzincov. Integrácia utečencov: 

Ak je žiadateľ o azyl úspešný v azylovom konaní, získava azyl a s ním trvalý pobyt na Slovensku alebo doplnkovú ochranu a prechodný pobyt na jeden rok. Tento pobyt sa vzťahuje iba na Slovensko, a do iných krajín EÚ môže cestovať len na výlet alebo na návštevu. Spravidla sa môže mimo krajiny azylu zdržiavať 3 mesiace v rámci jedného polroka. Ak by sa chcel zdržiavať dlhšie, nájsť si zamestnanie alebo usadiť sa v inej krajine EU, musí žiadať o povolenie na pobyt podľa zákonov v tejto krajine.

Pre utečencov hľadajúcich azyl v niektorej európskej krajine sú samozrejme najdôležitejšie vyhliadky na nový život. Správne si uvedomujú, že získanie azylu ešte nie je výhra, že je to len začiatok ich náročnej cesty integrácie a začatia nového života. Preto sa veľmi zaujímajú o možnosti, aké im hostiteľská krajina na začiatok ich integračnej cesty pripraví. Pýtajú sa na integračný program, pracovné príležitosti, intenzívny jazykový kurz a možnosť začať chodiť so školy. Mnohí azylanti rôznych národností a vierovyznaní sa na Slovensku úspešne integrovali a začali tu nový život. Vzhľadom na nedostatok sociálnych kontaktov a neznalosť slovenského jazyka je pre nich začiatok veľmi náročný. Na začiatku potrebujú nevyhnutnú pomocnú ruku sociálneho pracovníka v takmer každom aspekte svojho života, pri vyhľadávaní vhodnej práce, ubytovania, pri kontakte s úradmi, ktoré nie sú pripravené na komunikáciu s cudzincami, pri kontakte so zdravotníckymi pracovníkmi, umiestnení detí do školy atď. Najčastejšie nemajú nič, ani len finančné prostriedky na vybavenie dokumentov o udelenom pobyte na Slovensku. Nemajú ani dostatok ošatenia, žiaden nábytok, či vybavenie domácnosti. Preto je počiatočná, aj finančná pomoc, pre utečencov tak kľúčová, aby dostali šancu sa v nejakom čase postaviť na nohy a začať život ako plnohodnotný obyvateľ Slovenskej republiky.

Na našom youtube kanály si môžete pozrieť videá s konkrétnymi utečencami,  ktorí museli utiecť zo svojich krajín z vážnych dôvodov a našli na Slovensku bezpečie a nový život. Pozrite si aj náš elearning, kde sa o téme utečencov a migrácie dozviete viac! 

Prečítať si môžete aj odporúčania pre lepšiu integráciu osôb s doplnkovou ochranou, ktorá popisuje existujúci stav a navrhuje odporúčania pre zlepšenie ich situácie na Slovensku.  


 

Dokumenty na stiahnutie

Stav integrácie cudzincov s doplnkovou ochranou
PDF
cloud_download Stiahnuť