Zaistenie cudzincov

Čo je zaistenie? Ako vám môžeme pomôcť? 

Liga za ľudské práva pravidelne navštevuje Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov a nepravidelne Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce. Ak ste sa Vy alebo Váš blízky ocitli v zaistení, alebo Vám zaistenie hrozí, kontaktujte nás, môžeme Vám pomôcť alebo odporučiť skúseného advokáta. Konajte rýchlo, pretože proti rozhodnutiu o zaistení sa možno odvolať len do 7 dní. 

Legislatíva

Prečítajte si správu „Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v Slovenskej republike – Národná správa“, ktorá obsahuje základný prehľad azylového systému, právnu úpravu zaistenia, dopad zaistenia na žiadateľov o azyl, štatistiky a zhodnotenie hlavných zistení.

 

Dokumenty na stiahnutie

Zaistenie a alternatívy k zaisteniu
PDF
cloud_download Stiahnuť
Cela Cela