Podporte nás

Prehľad vybraných informácií pre cudzincov žijúcich na Slovensku o opatreniach prijatých slovenskými orgánmi v súvislosti s COVID-19

(aktualizácia informácii k 18.2.2021)
Všetky informácie o ochorení COVID-19 a o súvisiacich opatreniach nájdete na webovej stránke korona.gov.sk . Stránka je okrem slovenčiny dostupná aj v angličtine, nemčine, maďarčine, ukrajinčine, rómčine a ruštine.
 
Prehľad dôležitých kontaktov: https://korona.gov.sk/kontakty/
 
O aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku a o rizikovosti jednotlivých okresov informuje verejnosť tzv. COVID AUTOMAT. Podľa epidemiologickej situácie v okresoch sú tieto zaradené do jednotlivých stupňov rizika a varovania (sú 4 stupne rozlíšené farebne: svetloružový, ružový, červený a najvyšší je čierny): https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/
 

I. Trvanie núdzového stavu a pobyt cudzincov v SR

 
Mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená 11. marca 2020, stále trvá. Dňa 1. 10. 2020 bol znovu vyhlásený núdzový stav, ktorý bol 8. 2. 2021 znovu predĺžený o 40 dní. Trvanie krízovej situácie má významný vplyv na platnosť pobytu cudzincov v SR. V zásade platí, že ak by platnosť prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu mala uplynúť počas krízovej situácie alebo do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, tak pobyt nezanikne a jeho platnosť bude predĺžená až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. K podrobným informáciám o pobytoch kontaktuje Migračné informačné centrum IOM: https://www.mic.iom.sk/sk/
 

II. Testovanie

 
Ak sa chcete dať vyšetriť na COVID-19, musíte sa objednať na testovanie prostredníctvom elektronického formulára: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
 
Vyšetrenie na COVID-19 sa robí antigénovým testovaním alebo PCR testovaní.
Antigénové testovanie je zadarmo. Zoznam odberných antigénových miest nájdete tu: https://covid.freevision.sk/
Ak žiadate o PCR testovanie, ktoré je indikované lekárom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test je vykonaný zadarmo. V prípade, ak požiadate o vyšetrenie bez indikovania lekárom a obrátite sa na niektoré zo súkromných laboratórií, za test si platíte sami.
 
Niektoré obce a mestá zabezpečujú testovanie aj prostredníctvom vlastného rezervačného systému, resp. bez potreby rezervácie. Informujte sa prostredníctvom internetovej stránky alebo Facebooku danej obce/mesta.  
 
Zoznam regionálnych úradov verejného zdravotníctva nájdete tu:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
 

III. Povinná domáca karanténa

 
Ak ste mali pozitívny výsledok na COVID-19, podliehate povinnej domácej izolácii.
  • kontaktujte svojho všeobecného lekára a oboznámte ho s Vaším výsledkom,
  • kontaktujte všetkých, s ktorými ste boli posledných 14 dní v úzkom kontakte, aby zostali v domácej izolácií a aby sa zaregistrovali na vyšetrenie,
  • zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte zašlite emailom na príslušný RÚVZ.  
 
Karanténa trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia. Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.
 
Viac informácii nájdete na https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-covid-19-pozitivny/
 
Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, podliehate povinnej domácej izolácii.
Karanténa končí uplynutím 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa nevyskytol ani jeden z príznakov a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od kontaktu je negatívny. Ak test nebol vykonaný a počas doby 14 dní od kontaktu sa nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia, tak karanténa sa končí uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 
Viac informácii nájdete na: https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-bol-v-uzkom-kontakte-s-covid-19/

IV. Karanténa pri vstupe do SR


 
Od 17.2.2021 je každý, kto prichádza do SR povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény (domáca izolácia alebo izolácia v karanténnom ubytovacom zariadení) a najskôr na ôsmy deň môže absolvovať PCR test. 
 
Pri vstupe z krajín EU, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Veľkej Británia sa karanténa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.
 
Pri vstupe z ostatných krajín sa karanténa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. 
 
Pri vstupe do SR sa každý musí zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica.
 
Podrobné informácie nájdete na https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr-od-17-2-2021/
 

V. Otváranie škôl

 
Od 8.2.2021 sa otvorili niektoré materské školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl podľa COVID AUTOMATU. K otvoreniu školy je potrebný negatívny test pre zamestnanca, negatívny test žiakov končiacich ročníkov a negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu mladších žiakov. V tzv. čiernych okresoch COVID AUTOMATU žiadne školy byť otvorené nemôžu.
 
COVID AUTOMAT nájdete tu: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/
 
Dostupné informácie na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/


Prehľad aktuálnych informácií pre Vás pripravili Dáša Vranka Knošková, riaditeľka OZ Marginal a advokátka Viera Orichová v rámci projektu KapaCITY.