Somálsko

Prečítajte si správu o Somálsku, ktorá hovorí o všeobecnej politickej a bezpečnostnej situácii v krajine.
Súčasná situácia v krajine je neprehľadná a vysoko nestabilná, nerešpektujú sa v nej základné princípy medzinárodných humanitárnych zákonov, čo často vedie k tomu, že civilisti sa dostávajú do pasce prestreliek. V krajine veľmi často dochádza k nerozlišujúcemu bombardovaniu a vojenským ofenzívam v oblastiach obývaných civilným obyvateľstvom, sprevádzané len malým alebo žiadnym rešpektovaním pravidiel vojny.
 
Všeobecnú bezpečnostnú situáciu v Somálsku charakterizujú viaceré faktory. Hlavným faktorom je dlhodobý ozbrojený konflikt medzi Somálskou národnou armádou podporovanou misiou Africkej únie v Somálsku (AMISOM) a protivládnymi prvkami, povstalcami a militantnými skupinami akými je hlavne Al-Shabaab. Sucho viedlo k masovému vysídľovaniu a núdzovom stave potravinovej neistoty. Ozbrojená skupina al-Shabaab ako aj vládne úrady prísne obmedzujú novinárov v ich práci. Zatiaľ čo ženy urobili malé kroky v politickej sfére, prevládalo sexuálne násilie a násilie založené na rodovej príslušnosti.

posledná aktualizácia správy: marec 2019

PREČÍTAŤ CELÚ SPRÁVU
Egypt Afganistan Turecko