Podporte nás

Bezpečie pre Afgancov

Iniciatíva #bezpečiepreafgancov je iniciatívou Ligy za ľudské práva a Mareeny, ktorej cieľom je ponúknuť bezpečie ľuďom z Afganistanu s väzbami na Slovensko. Viac o celej iniciatíve si prečítajte tu.

Iniciatíva sa na začiatku zameriavala na zozbieranie údajov o ľuďoch, ktorí potrebujú evakuáciu z Afganistanu na Slovensko. Po ukončení medzinárodných evakuácií 31.8.2021 sa snažíme dosiahnuť príchod ľudí z Afganistanu, ktorí sú v ohrození a sú rodinnými príslušníkmi osôb žijúcich na Slovensku alebo študentami prostredníctvom individuálnych intervencií. 

V decembri 2022 našu prácu a iniciatívu ocenila Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Video s dôvodmi ocenenia nájdete tu


Dôležité informácie pre Afgancov/ Important info for Afghans: 

Momentálne sa venujeme individuálnej asistencii s príchodom rodinných príslušníkov ľudí žijúcich na Slovensku a študentov/iek. V prípade ak sa chcete spýtať na naše aktuálne možnosti, alebo chcete byť zaradení do mailing listu, ktorý rozposielame, napíšte nám na: afghanistan[at]hrl.sk

Nižšie si môžete stiahnuť prezentáciu alebo vypočuť záznam z webinára pre ľudí z Afganistanu o možnostiach príchodu na Slovensko:


SUPERLEGALIZÁCIA DOKUMENTOV Z AFGANISTANU

Slovensko neuznalo novú afganskú vládu a preto môže byť predloženie superlegalizovaných dokumentov pre ľudí z Afganistanu problematická. Podľa odpovedí, ktoré nám poskytli slovenské úrady, dokumenty vydávané afganskými inštitúciami musia byť overené Ministerstvom zahraničných vecí Afganistanu a následne superlegalizované na zastupiteľskom úrade SR v Teheráne, avšak len v prípade, ak overenie ministerstva zahraničných vecí vykonal poverený úradník, ktorého vzor podpisu a pečate bol Slovensku (v minulosti) oficiálne zaslaný.

Žiadatelia z Afganistanu sa často pokúšajú predložiť dokumenty (napr. výpis z registra trestov) vydané niektorým veľvyslanectvom Afganistanu (napr. v Teheráne). Takéto dokumenty, ak nie sú overené aj Ministerstvom zahraničných vecí Afganistanu, však nemôžu byť superlegalizované veľvyslanectvom SR v Afganistane a tak ich nie je možné predložiť na účely konania o udelenie pobytu. 

Výnimkou sú len výpisy z registra trestov vystavené Veľvyslanectvom Afganistanu v Prahe (pokrýva aj SR), ktoré vie overiť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

V prípade, ak máte otázky o dokumentoch, ktoré je možné predložiť a o spôsobe ich získania, ozvite sa nám na afghanistan@hrl.sk. 

PRÍCHOD VYSOKOKVALIFIKOVANÝCH ĽUDÍ, KTORÍ VYŠTUDOVALI UNIVERZITU:

Vláda SR ešte v decembri minulého roku vydala nariadenie definujúce záujem SR pri udeľovaní národných víz, ktoré nadobudne účinnosť 1. apríla 2022.
V zmysle tohto nariadenia je v záujme SR udeliť národné víza vysokokvalifikovaným občanom tretích krajín. Konkrétne sa toto nariadenie vzťahuje na 3 skupiny cudzincov:
  1. absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia na vysokej škole v SR alebo ČR
  2. absolventov jednej z vysokých škôl uvedených v tomto zozname 
  3. absolventov druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a ktorí budú zamestnaní u slovenského zamestnávateľa v jednej z profesií uvedených v tomto zozname zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Slovenskej republiky ( o národné víza v záujme SR budú môcť žiadať teda aj tí absolventi vysokých škôl, ktorých univerzita nie je uvedená zozname v bode č. 2, avšak v tomto prípade sa môžu na Slovensku uchádzať iba o zamestnanie uvedené zozname zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Slovenskej republiky - ich národné víza budú naviazané na konkrétnu profesiu zo zoznamu, ktorej kód bude uvedený na víze)
Ak daná osoba spadá do jednej z uvedených kategórii, Ministerstvo môže rozhodnúť o udelení národných víz z dôvodu, že je to v záujme SR. Účelom týchto víz je umožniť vstup vysokokvalifikovaných cudzincov na územie SR s cieľom hľadať si zamestnanie. Vtedy sa budú tieto víza udeľovať na dobu 90 dní hľadania zamestnania. V prípade, že sa danej osobe podarí nájsť si prácu ešte pred udelením národného víza sa tieto víza udelia na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok. V prípade úspešného zamestnania si bude môcť daný cudzinec na Slovensku požiadať o prechodný pobyt.
Celé znenie nariadenia nájedete na tomto linku. Radi by sme zdôraznili, že pokiaľ Vaši známi v Afganistane spadajú do jednej z troch kategórií vysokvalifkovaných občanov tretích krajín neznamená to, že automaticky národné víza dostanú. Nevzniká teda právny nárok na tieto víza a bude stále na rozhodnutí Ministrestva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR či národné víza danej osobe udelia alebo nie. Na strane druhej, vprípade, že ministrestvo národné víza cudzincovi splňujúcemu podmineky uvedené v tomto nariadení neudelí, negatívne rozhodnutie bude musieť byť náležite odôvodnené, tak aby sa predišlo svojvoľnému rozhodovaniu.

Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám. 

Podporiť nás darom môžete prostredníctvom platobnej brány tu.

Vypočujte si rozhovor s právničkou Zuzanou Števulovou o iniciatíve tu

 

Dokumenty na stiahnutie

Prezentacia z webinaru
PDF
cloud_download Stiahnuť
Doklady_prechodný pobyt_výskum_vývoj
PDF
cloud_download Stiahnuť
Doklady_prechodný pobyt_osobitná činnosť
PDF
cloud_download Stiahnuť
Doklady_prechodný pobyt_zlúčenie rodiny
PDF
cloud_download Stiahnuť
Doklady_prechodný pobyt_štúdium
PDF
cloud_download Stiahnuť
Doklady_prechodný pobyt_zamestnanie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Doklady_prechodný pobyt_podnikanie
PDF
cloud_download Stiahnuť