Podporte nás

Hranice EÚ s Bieloruskom

V Lige za ľudské práva dlhé mesiace sledujeme situáciu na hraniciach Európskej únie s Bieloruskom. V septembri 2021 sme spoločne s českou organizáciou SIMI - Sdružení pro migraci a integraci zaslali list na poľské veľvyslanectvo v Čechách a na Slovensku a žiadali sme o dôstojné zaobchádzanie a prístup k azylovému konaniu pre týchto ľudí. 

Nič sa však nezmenilo, situácia sa zhoršila a ďalší ľudia zomreli. 

Preto sme sa v decembri 2021 spoločne s ďalšími organizáciami pripojili k Výzve Európskej rady pre utečencov a exilantov (ECRE) ktorej slovenský preklad je na stiahnutie nižšie. 

Spoločne sme tiež pripravili nasledujúcu výzvu pre slovenské političky a politikov, ktorú sme publikovali 15.12.2021: 

Výzva slovenskej občianskej spoločnosti k situácii na hraniciach EÚ s Bieloruskom
 
V Bratislave dňa 15.12.2021
 
My, organizácie slovenskej občianskej spoločnosti, ktoré sa dlhodobo venujú migrácii, integrácii, humanitárnej a rozvojovej pomoci sme hlboko znepokojené dlhodobým a pokračujúcim utrpením ľudí v migračnej situácii na hraniciach Európskej únie a Bieloruska.
Odsudzujeme správanie bieloruského režimu a diktátora Lukašenka. Ľudia na hraniciach nie sú zbrane alebo stranou tohto konfliktu. Podporujeme Poľsko, no naša odpoveď musí byť namierená proti Bielorusku, nie proti ľuďom na úteku zneužitým tamojším režimom.

Je neprijateľné, aby sme ako členská krajina Európskej únie, ktorá je postavená na hodnotách ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, demokracie a právneho štátu, dopustili, aby na našich hraniciach zomierali ľudia od vyčerpania a podchladenia.

Je tiež neprijateľné, aby členské krajiny Európskej únie vykonávali kroky, ktoré smerujú k zmene domácej legislatívy, cieľom ktorých je zabrániť ľuďom v možnosti podať žiadosť o azyl na území EÚ a ktorá je v rozpore s právom EÚ a medzinárodným právom. Preto sme podporili výzvu ECRE – Európskej rady pre utečencov a exilantov Výzva EÚ: Obnovte práva a hodnoty na hraniciach Európy“ z 26.11.2021 a naliehavo žiadame o jej dôsledné plnenie.

My, organizácie slovenskej občianskej spoločnosti vyzývame prezidentku Slovenskej republiky, slovenské vládne predstaviteľky a predstaviteľov, poslankyne a poslancov, europoslankyne a europoslancov, aby sa postavili na obranu ľudskosti, právneho štátu a demokracie a nedopustili ďalšie utrpenie a bezprávie.

Vyzývame ich, aby Slovensko vyjadrilo nielen solidaritu s Poľskom, Lotyšskom a Litvou, ktoré sú zasiahnuté touto situáciou, ale najmä solidaritu s ľuďmi na úteku, ktorí na hraniciach trpia.

Vyzývame na odmietnutie krokov – praktických alebo právnych, ktoré vedú k oslabovaniu práva na azyl a princípu non-refoulement na hranici s Bieloruskom.

Vyzývame, aby sa Slovensko zasadzovalo za povolenie prístupu pre humanitárne organizácie, aby všetci ľudia v núdzi na hraniciach mohli dostať lekárske ošetrenie, humanitárnu pomoc a bola im poskytnutá náležitá ochrana.

Zároveň vyzývame aj na priamu pomoc Poľsku prijatím časti ľudí z hranice do azylového konania vytvorením humanitárneho koridoru. Na Slovensku máme dostatočné kapacity na ubytovanie týchto ľudí v na to určených zariadeniach a na preskúmanie ich žiadostí o azyl. V prípade úspešného výsledku sme pripravení pomôcť s ich integráciou na Slovensku.

Konajme v súlade s princípmi ľudskosti a nenechajme ľudí na hraniciach ďalej trpieť.
 
Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva
Michaela Pobudová, Mareena
Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Nina Galanská, Nadácia Milana Šimečku
Andrea Najvirtová, Človek v ohrození
Erich Hulman, Slovenská katolícka charita
Daniel Kaba, Platforma rozvojových organizácií - AMBRELA 
 

Dokumenty na stiahnutie

Výzva slovenských organizácií
PDF
cloud_download Stiahnuť
Výzva ECRE
PDF
cloud_download Stiahnuť
Tlačová správa k výzve slovenských organizácií
PDF
cloud_download Stiahnuť