Podporte nás

Language Support for Ukranians

Українську версію дивіться нижче


Liga za ľudské práva v spolupráci s Učíme sa slovenčinu a za finančnej podpory IKEA vyvíja iniciatívu na uľahčenie integrácie Ukrajincov a Ukrajiniek na Slovensku prostredníctvom učenia sa slovenského jazyka. 

Poskytovaním jazykovej podpory chceme posilniť postavenie Ukrajincov a umožniť im efektívne komunikovať, zapájať sa do sociálnych interakcií a plne sa zúčastňovať na rôznych aspektoch života na Slovensku. Napríklad získaním práce. 

Prostredníctvom tohto spoločného úsilia sa iniciatíva snaží podporiť inkluzívnejšiu a prepojenejšiu komunitu Ukrajincov žijúcich na Slovensku. 

Pripravené sú 5 typov obsahových videí zameraných na tému hľadania si práce spolu s podvideami, ktoré sú určené na dopomáhanie artikulácie a výslovnosti. Aj keď majú oba jazyky podobné zvukové systémy, niektoré hlásky sa môžu líšiť vo výslovnosti. Napríklad v ukrajinskom jazyku sa častejšie vyskytujú zvuky ako "j" a "ch". 

  1. Pracovné ponuky 
  2. Životopis
  3. Motivačný list 
  4. Pracovný pohovor
  5. Pracovná zmluva

Online jazyková podpora je len zlomok, čo môže Ukrajinec alebo Ukrajinka žijuca na Slovensku získať, ak sa chce jazykovo vzdelávať.


Ліга за людські права у співпраці з Učíme sa slovenčinu та за фінансової підтримки IKEA реалізує ініціативу, спрямовану на сприяння інтеграції українців та українок у Словаччині через вивчення словацької мови.

Надаючи мовну підтримку, ми хочемо розширити можливості українців і дати їм змогу ефективно спілкуватися, вступати в соціальні взаємодії та брати повноцінну участь у різних аспектах життя у Словаччині. Наприклад, у працевлаштуванні.

Завдяки цим спільним зусиллям ініціатива спрямована на створення більш інклюзивної та згуртованої спільноти українців, які проживають у Словаччині.

Існує 5 типів відеоматеріалів, присвячених темі пошуку роботи, а також додаткові відео, призначені для покращення артикуляції та вимови. Хоча обидві мови мають схожі звукові системи, деякі склади можуть відрізнятися у вимові. Наприклад, такі звуки, як "й" і "х", більш поширені в українській мові.

  1. ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ
  2. РЕЗЮМЕ
  3. СУПРОВІДНИЙ ЛСТ
  4. СПІВБЕСІДА
  5. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Курси словацької мови, котрі можуть тебе зацікавити

Не всі нижче зазначені курси – безкоштовні. Більше інформації, будь ласка, шукайте на конкретних сайтах.

ІОМ – новий цикл починається в кінці літа 2023

Додаток Mondly - встановивши мову додатку на українську, ви можете безкоштовно вивчати будь-яку мову

Mareena безкоштовні курси словацької мови – проходять в трьох місцях, у Братиславі, Нітрі та Кошице

Онлайн навчання словацької мови – безкоштовно

Бібліотека на Петржалці – курси проводяться у співпраці з неприбутковою організацією JA Slovensko, n.o

Sloveke.eu - після налаштування мови сайту, ви можете вивчати словацьку мову вдома

Kogneo – проводить вечірні курси для працевлаштованих