Podporte nás

European Citizens Initiative - Iniciatíva európskych občanov #WelcomingEurope

#WeAreWelcomingEurope!


Podpíšte petíciu #WelcomingEurope tu.

Liga za ľudské práva sa pridala k celoeurópskej iniciatíve občanov, cieľom ktorej je
  • zakázať kriminalizovanie solidarity v členských štátoch
  • podporiť európskych občanov, ktorí chcú ponúknuť bezpečie ľuďom utekajúcim pred prenasledovaním
  • zabezpečiť účinný prístup k spravodlivosti pre obete vykorisťovania a zneužívania.
#WelcomingEurope je oficiálna Európska iniciatíva občanov, ktorú Európska komisia zaregistrovala 14. Februára 2018. Európska iniciatíva občanov je oficiálny právny nástroj, ktorý občanom únie umožňuje, že ak za 1 rok vyzbierajú 1 milión podpisov, Európska komisia musí prejednať ich návrhy vo formálnom procese.  Liga za ľudské práva je jednou z množstva organizácií v celej EÚ a na Slovensku, ktorá túto iniciatívu podporuje. 

Tu nájdete vysvetľujúce video k Iniciatíve európskych občanov #WelcomingEurope :


Petícia #WelcomingEurope je ukončená, ciele a výstupy iniciatívy si môžete pozrieť tu

Pozrite si aj vysvetľujúce video Európskeho parlamentu o tom, ako funguje Iniciatíva európskych občanov alebo si  prečítajte na webstránke Európskej komisie ako táto iniciatíva funguje:
:
Kampaň #WelcomingEurope